Griepvaccinatie in België: doelstellingen werden niet gehaald

De Onafhankelijke Ziekenfondsen (Helan, Partenamut en Freie Krankenkasse) onderzochten de griepvaccinatiegraad bij 1,6 miljoen volwassen leden tussen 2013 en 2023.

De resultaten tonen een stagnerende vaccinatiegraad in risicogroepen (65-plussers, chronisch zieken, zwangere vrouwen), die ver onder de 75% doelstelling van de WHO ligt. In 2023 was de vaccinatiegraad 50,7% voor 65-plussers, 43,4% voor chronisch zieken en 14,8% voor zwangere vrouwen. De vaccinatiegraad in Brussel (44,4%) is beduidend lager dan in Vlaanderen (58%) en Wallonië (46,1%).

De vaccinatiegetrouwheid is ook vrij laag. Slechts 63,3% van de gevaccineerden in 2020 bleef zich de volgende 3 jaar vaccineren. De getrouwheid is lager bij jongeren, personen zonder Globaal Medisch Dossier (GMD) en in Brussel.

Sinds 2020 kunnen griepvaccins rechtstreeks in de apotheek gekocht worden, zonder voorschrift van de huisarts (73% van de vaccins in 2023) en sinds 2023 kan de apotheker het vaccin ook toedienen (20% van alle vaccins in 2023). Uit deze cijfers blijkt dat er een behoefte was aan deze complementariteit tussen huisartsen en apothekers. Enkel komt dit blijkbaar de totale vaccinatiegraad nog niet ten goede.

Op basis van deze analyse concludeert het OZ dat de inspanningen om de vaccinatiegraad te verhogen moeten worden voortgezet, met aandacht voor laagdrempeligheid en toegankelijkheid en het bevorderen van gezondheidsvaardigheden. De laagdrempeligheid van de apotheek is daarbij een voordeel, maar bij de kwetsbare groepen (ouderen en chronische patiënten) blijven huisartsen een belangrijke rol spelen door hun kennis van het medisch dossier.

Wim Torbeyns