Griepvaccinatie 2021-2022

Traditiegetrouw geeft de Hoge Gezondheidsraad net voor de zomer een advies over de vaccinatie tegen seizoensgebonden griep voor het komende winterseizoen. Met de nog steeds heersende COVID-19-pandemie wordt daar met nog meer aandacht dan normaal naar gekeken.

Begin dit jaar stelde minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) de Hoge Gezondheidsraad (HGR) twee vragen inzake de seizoensgriepvaccinatie. Hij vroeg de HGR om duidelijk de prioritaire doelgroepen en de volgorde van prioritering te definiëren. Hij vroeg tevens de prioritering af te stemmen op een beperkt aantal griepvaccins. Om operationele redenen vroeg Vandenbroucke het advies zo snel mogelijk te krijgen, maar door de urgentie van de strategie om COVID-19 te bestrijden, kwam de HGR er niet toe al sneller een advies te formuleren.

Voor het griepseizoen 2021-2022 beveelt de HGR aan dat de volgende groepen van personen voorrang krijgen voor de vaccinatie:

 • Categorie A: hoogste prioriteit, vanaf half oktober
  • Groep 1: personen met een risico op complicaties
   • Iedereen vanaf 65 jaar
   • Alle patiënten vanaf de leeftijd van zes maanden die lijden aan een onderliggende chronische aandoening van de longen (inclusief ernstige astma), het hart (uitgezonderd hypertensie), de lever, de nieren, metabole aandoeningen (inclusief diabetes), een BMI hoger dan 35, neuromusculaire aandoeningen of immuniteitsstoornissen
   • Personen die in een instelling verblijven
   • Alle zwangere vrouwen ongeacht de fase van de zwangerschap
   • Kinderen van zes maanden tot achttien jaar die een langdurige aspirinetherapie ondergaan
  • Groep 2: mensen actief in de zorgsector
  • Groep 3: mensen die onder één dak wonen met risicopatiënten uit groep 1 en met kinderen jonger dan zes maanden
 • Categorie B: alle personen tussen 50 en 65 jaar, zelfs indien ze niet aan een risicoaandoening lijden. Zij kunnen worden gevaccineerd wanneer iedereen van categorie gevaccineerd is en afhankelijk van de beschikbaarheid van vaccins
 • Categorie C: zijn er dan nog vaccins over dan kan de rest van de bevolking – die dat wenst – worden gevaccineerd. Systematische vaccinatie van gezonde volwassenen tussen 18 en 65 jaar wordt niet aanbevolen omdat onderzoek uitwijst dat een systematische vaccinatie van deze groep geen invloed heeft op het aantal doktersbezoeken, ziektedagen, antibioticavoorschriften en ziekenhuisopnames.

Met de geplande voorraad van 3,3 miljoen vaccins voor het komende winterseizoen moeten alle prioritaire groepen in principe zonder probleem gevaccineerd kunnen worden. Omdat er vorige winter weinig of geen griepgevallen waren, is het moeilijk in te schatten hoe het staat met de immuniteit van de bevolking bij het volgende griepseizoen. Het gebrek aan recente natuurlijke immuniteit zou het risico van overdracht van het influenzavirus kunnen verhogen. De HGR roept de bevolking alvast op om blijvend de hygiënemaatregelen te handhaven die naar aanleiding van de COVID-19-pandemie gemeengoed werden: wassen van de handen met een hydroalcoholische oplossing en het dragen van een masker tijdens een epidemie (zeker op openbare plaatsen zoals het openbaar vervoer). Deze maatregelen moeten niet worden verplicht, wel sterk aangeraden.

Filip Ceulemans
 

Meer nieuws