Geschiktheidsattesten voor leerkrachten zijn definitief afgeschaft

Eerder berichtte de stuurgroep Kafka (Jong Domus en de jongeren van de drie artsensyndicaten ASGB, VAS en AADM) dat de geschiktheidsattesten voor het onderwijs reeds zijn afgeschaft via onderwijsdecreet 31. Uit een juridische analyse achteraf bleek dat een geschiktheidsattest omwille van een blijvende financieringsvoorwaarde voor scholen nog steeds nodig was voor de scholen en leerkrachten. Dankzij een amendement op voorstel van Jong Domus, ingediend door Vlaams parlementslid Koen Daniëls, zijn de geschiktheidsattesten nu wel volledig en definitief afgeschaft en dit retroactief vanaf 01 januari 2021. Kortom een huisarts hoeft geen geschiktheidsattest meer te schrijven voor zijn patiënt-leerkracht.

De stuurgroep Kafka was heel tevreden na de eerste principiële goedkeuring van het onderwijsdecreet 31 in april jl. Echter uit een juridische analyse achteraf bleek dat het gezondheidsattest enkel bij de aanstellingsvoorwaarde was afgeschaft, maar dat een geschiktheidsattest nog steeds een financieringsvoorwaarde voor scholen is. Hierdoor had een leerkracht nog steeds dergelijk attest nodig. 

Gezien deze attesten weinig zinvol zijn, heeft de stuurgroep verder actie ondernomen om ook de financieringsvoorwaarde af te schaffen. Hiertoe heeft de stuurgroep Kafka een voorstel van amendement opgemaakt en ingediend in het Vlaams parlement bij de leden van de Commissie Onderwijs. Vlaams parlementslid Koen Daniëls heeft vervolgens dit amendement besproken met de leden van de commissie en het amendement ingediend.

Vlaams Parlementslid Koen Daniëls (N-VA) is opgelucht. Verschillende bepalingen in Onderwijsdecreet 31 zorgen voor administratieve vereenvoudiging en het verminderen van planlast. “We schrappen het medische attest bij aanstelling van onderwijspersoneel als financieringsvoorwaarde. Scholen moesten immers bewijzen dat hun personeel "de gezondheid van de leerlingen niet schaadt’. Een archaïsche regel die stamt uit de tijd dat bepaalde besmettelijke ziekten zoals TBC nog frequent voorkwam.  Het gevolg was dat de huisarts een medisch attest moest afleveren "gezond". Maar op heden heeft dit attest geen enkele zin of meerwaarde meer. Wel integendeel, het zorgde enkel voor planlast bij scholen en huisartsen, verloren tijd voor het personeelslid en de huisarts én kosten voor de leraar en de ziekteverzekering. Goed nieuws dus dat dat vanaf nu van de baan is”

De stuurgroep bedankt uitdrukkelijk de leden van het Vlaams parlement. Dit is een sterk signaal naar alle huisartsen die hopen dat er veranderingen komen in de administratieve belasting van de dagelijkse praktijk. Bovendien is het een krachtig duwtje in de rug van de stuurgroep die hard en actief blijft verder werken om te vechten tegen de administratieve overbelasting bij huisartsen en ook in de toekomst het gesprek zal blijven aangaan met de overheid en andere instanties.