Geen attesten medicatietoediening meer in crèches

In de nieuwsbrief van project Kafka van 2 december berichtten we reeds over een doorbraak in het dossier attesten van de medicatietoediening in de crèches. Na anderhalf jaar onderhandelen met het brede werkveld mag stuurgroep Kafka (Jong Domus en de drie artsensyndicaten) nu ook inhoudelijk over dit akkoord communiceren. Dankzij Jong Domus is het schrijven van attesten voor medicatietoediening in de crèches voortaan verleden tijd.

Eén van de prioriteiten van project Kafka tegen administratieve overlast was om gesprekken aan te knopen met Kind & Gezin (nu: Agentschap Opgroeien) over de attesten van de medicatietoediening in de crèches. Na anderhalf jaar onderhandelen met het brede werkveld (waaronder ook pediaters en apothekers) bereikten we begin december een akkoord, waarover stuurgroep Kafka (Jong Domus en de drie artsensyndicaten) nu mag communiceren. 

Algemeen gesteld moeten artsen vanaf heden geen attesten voor medicatietoediening meer voorschrijven. Dit zowel voor medicatie op voorschrift als voor medicatie zonder voorschrift. 

  • Voor medicatie op voorschrift volstond reeds het etiket op de medicatie van een apotheek. Toch vroegen crèches nog regelmatig een attest. Dit is nu definitief verleden tijd.
  • Voor medicatie zonder voorschrift: 
    • Voor neusdruppels (type nesivine en otrivine) en verzorgende luierzalven, zoals daktozin, moet de arts eveneens geen attest meer opmaken. 
    • Andere medicatie zonder voorschrift hoort helemaal niet thuis in de crèche.;

Dit akkoord staat beschreven in een handige flowchart. Vrijdag 23 december communiceert het Agentschap Opgroeien hierover naar alle crèches in Vlaanderen, in combinatie met een informatiefiche over koorts bij kinderen. Daarbij zal het Agentschap Opgroeien in zijn communicatie benadrukken dat ook andere attesten (zoals attesten van ‘genezing’) uit den boze zijn.

Dr. Sophie Van Steenbergen (Jong Domus): “Deze verwezenlijking kwam tot stand na anderhalf jaar onderhandelen met alle betrokken partijen en is een grote stap in het verminderen van de administratieve overlast. Het zorgt voor een krachtig signaal naar andere sectoren. Tijdens deze periode waarin virussen weelderig tieren is het een hart onder de riem voor de huisartsen die momenteel weer overspoeld worden.”

Stuurgroep Kafka is bijzonder tevreden met deze belangrijke stap in de strijd tegen administratieve overlast. Desalniettemin gaat het afschaffen of aanpassen van zinloze attesten tergend traag, aangezien de stuurgroep dossier per dossier en attest per attest moet afwerken. De volgende stap is het aanpakken van attesten voor medicatietoediening in de scholen. 

Krijgt u na 23 december toch nog een vraag voor het schrijven van een attest? Stuur dan een mailtje naar klachtendienst@kindengezin.be.

Sofie Croenen
Expertisedomeinverantwoordelijke Beroepspromotie