Financieel jaarverslag boekjaar 2008

18 jun 2009

Het is ons een genoegen U de balans en de resultatenrekening over het boekjaar 2008, die afsloot per 31 december 2008, te kunnen voorleggen.

Onze vereniging behaalde het afgelopen boekjaar een omzetcijfer van 1.360.834,64 Euro en behaalde voor 806.981,92 Euro diverse bedrijfsopbrengsten. Het totaal van de bedrijfsopbrengsten bedroeg 2.167.816,56 Euro voor het boekjaar 2008.

De bedrijfskosten bedragen 2.080.362,74 Euro.

De bedrijfswinst bedraagt 87.453,82 Euro.

De financiële kosten bedragen 1.359,51 Euro. De financiële opbrengsten bedragen 4.285,80 Euro.

De uitzonderlijke opbrengsten bedragen 1.720,32 Euro.

De winst van het boekjaar bedraagt 92.100,43 Euro.

De details kan u bekijken in het  PDF-bestand van de jaarrekening 1.19 Mb .