Extra toelichting bij uitbetaling van de nieuwe nomenclatuur in woonzorgcentra

10 jul 2024

Nieuwe nomenclatuur voor bezoek in woonzorgcentra

Zoals vorige week gecommuniceerd in de nieuwsbrief van AADM ontving Domus Medica verschillende signalen vanuit het werkveld in verband met weigeringen in uitbetaling van de nieuwe nomenclatuur voor bezoeken aan woonzorgcentra. Hierdoor communiceerde het RIZIV deze week in een omzendbrief de correcte interpretaties betreft bezoek van huisartsen en huisartsen met verworven rechten 1 aan bewoners van een “woonzorgcentrum” (WZC). 

A. Nieuwe nomenclatuurcodes voor bezoek in woonzorgcentra  

Vanaf 1 juni 2024 zijn er nieuwe verstrekkingen voorzien in artikel 2 van de nomenclatuur.  

Een overzicht van de te gebruiken codes kan u hier terugvinden.   

Gezien elk bezoek te aanzien is als een complex bezoek, zijn de nieuwe verstrekkingen toegankelijk voor zowel de GMD-houdende als de niet-GMD-houdende huisartsen. 

B. Definitie van een woonzorgcentrum 

Er wordt verwezen naar de definitie van een WZC zoals vastgesteld door de bevoegde instanties.  Wanneer een centrum de naam WZC krijgt, is het een erkend woonzorgcentrum. Bij een bezoek aan de instelling kan u het erkenningsnummer raadplegen dat verplicht geafficheerd is op een zichtbare plaats. 

C. Extra verduidelijking bij de nieuwe regelgeving

Enkele elementen in deze nieuwe regelgeving worden hieronder verduidelijkt:  

  • Het GMD kan worden aangerekend en is verlengbaar met de aanrekening van de code 106610. 
  • Het toepassen van de derdebetalersregeling is niet verplicht voor rechthebbenden met een verhoogde tegemoetkoming. Met terugwerkende kracht zal de verstrekking 106610 aan de lijst van uitzonderingen worden toegevoegd.  
  • Het honorarium is identiek voor alle bewoners van het WZC . Er is geen onderscheid op basis van de leeftijd, het statuut chronisch aandoening en het al dan niet aanwezig zijn van een GMD.  
  • De voor deze verstrekkingen gepubliceerde tarieven in Nomensoft zijn correct. 

1Artsen zonder bijkomende beroepsopleiding tot huisarts of specialist die al een praktijk hadden voor 31 december 1994. Zij hebben een RIZIV-nummer eindigend op 001 of 002 en worden algemeen geneeskundigen met verworven rechten genoemd.