Einde vergoeding van PCR- en RAT-test voor asymptomatische patiënten

De Risk Management Group laat weten dat van 23/5 het testen van asymptomatische patiënten in de meeste gevallen niet meer vergoed wordt.

Hieronder de tekst van het de RMG:

Gezien de gunstige ontwikkeling van de pandemie, zowel wat betreft de viruscirculatie als de infecties en ziekenhuisopnames, heeft de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid (IMC) besloten de Covid-19-teststrategie aan te passen. 

Vorige IMC werd reeds beslist om de isolatiemaatregelen aan te passen. 

Nu worden ook de PCR RAT niet meer aanbevolen aan de algemene bevolking, de asymptomatische patiënten en de bewoners van collectieve zorginstellingen (zowel ambulante zorg als in ziekenhuizen, inclusief patiëntenvervoer en spoedeisende prehospitaal zorg). Dit betekent dat testen voor asymptomatische patiënten (met enkele uitzonderingen) vanaf 23 mei 2023 niet meer worden vergoed. Zelftests blijven beschikbaar. 

PCR test en RAT worden nog steeds aanbevolen voor: 

  • Opname van ernstige IC-patiënten in speciale afdelingen, vooral als de plaatselijke situatie isolatie in een eenpersoonskamer niet toelaat en hen in contact brengt met andere ernstige IC-patiënten. 
  • Opname van transplantatiepatiënten (met name long- en nierpatiënten), patiënten met hematologische kanker, patiënten met een lage cellulaire immuniteit, patiënten die monoklonale antilichamen gebruiken. 
  • Donors van cellen, weefsels en organen. 

Dit besluit volgt op het wetenschappelijk advies van de Risk Assessment Group (RAG), de adviserende experten van de Hoge Gezondheidsraad en het standpunt van de Risk Management Group (RMG). 

Het nieuwe testbeleid wordt van kracht zodra de bijgewerkte aanbevelingen op de website van Sciensano zijn gepubliceerd., d.w.z. op 23 mei 2023. 

De bepaling van de teststrategie voor symptomatische patiënten is complexer en hangt af van veel factoren (gezondheidstoestand van de patiënt, de leeftijd, de mate van immunodepressie/deficiëntie…).