Eerste hulp aan vluchtelingen

Onverwacht staat de maatschappij opnieuw voor een enorme uitdaging met de opvang van de vluchtelingen uit Oekraïne. Ook in onze drukke huisartspraktijken zien we de instroom van zorgvragen via gastgezinnen en centrale opvangpunten. 

Net als bij COVID, overvalt het ons en hebben we weinig kapstokken om efficiënt en goed te handelen. 

Vanuit Domus Medica geven we alvast enkele kernpunten mee, mochten jullie intussen toch mensen in de praktijk krijgen die een zorgvraag hebben.

  • Genereer voorlopig geen BIS-nummers. Dit maakt het de lokale besturen moeilijk om later een registratie te maken
  • Noteer wel in een (E)MD. De overheid garandeert een retrograde terugbetaling van de geleverde dringende medische zorg. 
  • Tracht te beperken tot de essentie in medische zorgen, probeer in deze landingsfase rust te creëren en ga niet doorvragen op de traumatische ervaring. Dat komt later. 
  • Er is een slechte vaccinatiegraad in Oekraïne maar die is er niet bij ons. Gastgezinnen zijn dus goed beschermd. MDR-TBC is aanwezig, maar dat is niet de prioriteit, noch de meest bedreigende aandoening voor de nieuwkomers. Voorlopig screenen we niet systematisch.
  • Er wordt niet gescreend naar COVID. Er is meestal geen isolatie-opvang mogelijk én vanaf vandaag stopt ook voor de maatschappij de quarantaine bij wie slecht gevaccineerd is. Test bij symptomen bij voorkeur met een sneltest zodat er zonder BIS-nummer gewerkt kan worden. 
  • Vaccineer op vraag, registreer in het dossier en zorg voor een bewijs bij de gevaccineerde. Het gaat om het bestrijden van de pandemie, niet om het verkrijgen van een certificaat. Dat kan later. 

Op dit moment werken we aan een update voor de kringen om een gecoördineerde opvang mogelijk te maken, liefst in samenwerking met de andere actoren op de eerste lijn. We zullen trachten de opvang van de vluchtelingen te organiseren vanuit zorgpunten, met medische experten of mensen die bereid zijn snel die expertise op te bouwen, om zo de huisartspraktijken te ontlasten van deze bijkomende vraag. 

We hebben aan de overheid gevraagd om ook snel werk te maken van een heldere financiering, gebaseerd op de crisisopvang in COVID, om een werkbare situatie te generen.

Tot slot melden we hier ook aan jullie dat onder de vluchtelingen uit Oekraïne mensen zitten met Afghaanse of Pakistaanse roots. Er bestond namelijk een corridor naar Oekraïne waar deze mensen eerder hun toevlucht zochten. Het is niet aan ons in de zorgsector om te oordelen of iemand recht heeft op hulp of niet. Dringende medische hulp moet voor iedereen toegankelijk zijn. Dat is wat we allemaal beloofd hebben toen we onze eed aflegden en ons beroep opnamen. Wij maken daarom op een zorgpunt geen onderscheid tussen de verschillende etniciteiten en herkomsten. Wie een zorgvraag heeft, krijgt een antwoord waar wij als zorgverstrekkers kunnen achter staan en dat ons niet het gevoel geeft keuzes te moeten maken die niet aan ons zijn om te maken.