De winnaar van het syntheseproject van Verpleegkundige in de Huisartsenpraktijk

Op vrijdag 23 september vond de proclamatie van het Postgraduaat Verpleegkundige in de Huisartsenpraktijk aan de Universiteit Antwerpen plaats. Jaarlijks reikt Domus Medica een prijs uit voor het beste syntheseproject, gefinancierd door de Stad Antwerpen. 

De rol van de VIHP in de implementatie van de Gezondheidsgids in de huisartsenpraktijk

De prijs voor het beste syntheseproject ging dit jaar naar Veerle Klaassen voor haar synthesewerk ‘Implementatie van de Gezondheidsgids in de huisartsenpraktijk’. In Groepspraktijk ‘De Koeistraat’ in Arendonk wilden ze meer inzetten op preventieve gezondheidszorg gezien ze voornamelijk curatief werken. De tijdelijke aanwezigheid van een verpleegkundige in de groepspraktijk was de uitgelezen kans om een kwaliteitsverbeterend project rond preventie te implementeren. Zo implementeerden ze een preventieconsult door de verpleegkundige en maakten ze hiervoor gebruik van de gezondheidsgids van Domus Medica. Samen met de patiënt wilden ze de gezondheidsrisico’s bespreekbaar maken, de patiënt informeren en sensibiliseren. Bijkomend wilden ze de patiënt aanmoedigen en ondersteunen om hun gezondheid zelf ter harte te nemen. Onder de vorm van een telefonisch of fysiek opvolgconsult evalueerden ze het gezondheidsbevorderend gedrag met de patiënt. In het syntheseproject beschrijft Veerle Klaassen helder de uitdagingen van het implementeren van dit project. Met een nauwkeurig uitgewerkt stappenplan kan een andere praktijk ook aan de slag. Haar aanpak zorgde uiteindelijk voor een gedragsverandering bij de artsen en patiënten. 

Domus medica zet schouders onder duurzame samenwerking met praktijkverpleegkundigen

Het was voor dr. Stefan Teughels, medisch directeur Domus Medica, een hele eer om de prijs voor het beste synthesewerk van de cohorte 2021-2022 te mogen overhandigen. In zijn speech gaf hij aan dat “Daar waar de verpleegkundige zich actief inzet voor preventieve en chronische zorg, zijn patiënten meer betrokken bij hun eigen zorg. Hierdoor halen zij vaker hun therapeutische doelen, zijn zij meer tevreden over hun opvolging, overkomen hen minder complicaties en ziekenhuisopnames. De samenwerking met een verpleegkundige in de huisartsenpraktijk ontzorgt ook de huisarts die zich hierdoor kan concentreren op diens kerntaken. Op die manier bouwen we aan sterke huisartspraktijken die de steeds groeiende en complexe noden van patiënt en samenleving kunnen opvangen. En aan een eerste lijn die de druk op de ziekenhuizen vermindert en personen met chronische ziekten de kwaliteit van zorg biedt waar zij recht op hebben. Er is veel werk, voor ons, voor jullie maar ook voor de omkadering. Een duidelijk statuut voor de praktijkverpleegkundige, een post-opleidingsinstituut zowel voor de verpleegkundigen als rond de samenwerking praktijkverpleegkundige-huisarts in kader van algemene navorming maar ook in kader van nieuwe Impulseo  financiering, een database van gevalideerde protocollen voor opvolging chronische zorg en preventie, uitwerking van triageprotocollen, digitale zorg, en zo kan ik nog even verder gaan. Een warme oproep vanuit mijn organisatie aan de universiteit en andere opleidingen om samen verder onze schouders hier onder te zetten.”

Meer voorbeelden van projecten van de VIHPs

Dit jaar waren er volgens de jury drie synthesewerken die eruit sprongen. Een eervolle vermelding voor:

  • Eva Reymenants met haar project over baarmoederhalskankerscreening in de huisartsenpraktijk. Het mooie aan haar werk was de samenwerking met het Centrum voor Kankeropsporing (CVKO) en het ontwikkelen van een gedetailleerd stappenplan waarmee men aan de slag kan in de huisartsenpraktijk. 
  • Kimberly Van Opdorp met haar werk rond voortraject diabetes. Zij had bijzondere aandacht in het voortraject diabetes met de focus op de context van de patiënt. 

Benieuwd naar wat een praktijkverpleegkundige nog meer voor uw praktijk kan betekenen? We vertaalden een selectie van de VIHP synthesewerken van de Universiteit van Antwerpen en Arteveldehogeschool naar praktijkvoorbeelden op onze website. Laat u inspireren voor het integreren van een praktijkverpleegkundige in de werking van de huisartsenpraktijk.  

Domus Medica wenst de nieuwe cohorte alvast veel succes in hun VIHP-carrière en kijkt alvast uit naar de projecten van de nieuwe lichting studenten aan de Universiteit Antwerpen en Arteveldehogeschool.