Code oranje voor luchtweginfecties

Bericht van de Risk Management Group, FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu:

Betreft : Niveau luchtweginfecties naar code oranje: nadruk op ventilatie en bescherming kwetsbare personen 

Aanbevelingen voor de gezondheidszorgsector 

Beste collega, 

Op basis van de Respi Radar (de opvolging van de circulatie van luchtwegkiemen en de druk op het gezondheidszorgsysteem), beslisten de RAG (Risk Assessment Group) en RMG (Risk Management Group) op 1 februari 2024 om naar “code oranje” over te gaan. 

Ter herinnering: code oranje staat voor “hoge circulatie van luchtwegkiemen met toenemende druk op het gezondheidszorgsysteem, waardoor ingrijpen nodig is om het fenomeen in te dammen”. 

Na pieken van RSV en coronavirus, zien we sinds week 3 vooral een sterke toename in griepgevallen. Volgens de gegevens gekend tot 2018 duurt een griepepidemie in België gemiddeld 8 weken, en treft jaarlijks 600.000 mensen (5% van de bevolking). Meestal verloopt de ziekte goedaardig, maar 3% vereist ziekenhuisopname (jaarlijks 18.000 patiënten, die gemiddeld 8,8 dagen opgenomen blijven), waarvan 13% ernstige complicaties ontwikkelt, en 6% fataal afloopt (ongeveer 1500 patiënten, van alle leeftijden maar 80% is ouder dan 65 jaar en/of had al andere medische problemen). 

Bij code oranje leggen we naast de gekende basisaanbevelingen (hand- en hoesthygiëne, ventilatie, thuisblijven indien ziek, maskerdracht bij symptomen of kwetsbaarheid, vaccinatie), sterk de nadruk op het optimaal ventileren van binnenruimten en extra aandacht voor kwetsbare personen

Kwetsbare personen omvatten 65-plussers, mensen met onderliggende medische aandoeningen: hart- en vaatziekten, diabetes, chronische en acute longaandoeningen, kanker, obesitas, chronisch nierfalen en een zwak immuunsysteem. 

In deze fase bevelen we maskerdracht sterk aan voor kwetsbare personen (FFP2) en mensen met symptomen van luchtweginfectie (FFP1 over neus en mond), in het bijzonder op drukke plaatsen alsook een sterke aanbeveling van mondmaskergebruik in de zorg zoals in wachtzalen, spoedgevallendiensten, en andere plaatsen waar een verhoogd risico op besmetting wordt ingeschat bij contact met kwetsbare personen. De mensen die regelmatig kwetsbare personen omringen dienen mee voor hun bescherming te zorgen, met name door het dragen van een mondmasker. 

Uiteraard implementeert u deze algemene aanbevelingen naargelang uw eigen risicoanalyse en rekening houdend met uw eigen specifieke context. 

De RAG en RMG volgen de situatie nauw op, en schalen de code oranje weer af van zodra mogelijk. 

Hartelijk dank voor uw medewerking, 

Met vriendelijke groeten 

Dr. Bertrand Draguez en Dr. Gerlant van Berlaer 
Risk Management Group 
FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu