Campagne ‘Alert voor longopstoten’

Weet u hoeveel exacerbaties uw patiënten met COPD ervaren? Begrijpen uw COPD-patiënten wat een exacerbatie en de impact ervan is? Om uw patiënten hierbij te ondersteunen, werd recent de campagne “ALERT VOOR LONGOPSTOTEN” gelanceerd. Bedoeling is om patiënten meer bewust te maken van de impact van exacerbaties en het belang van deze vroegtijdig te identificeren, zodat ze hierover in gesprek gaan met hun behandelende arts. 

COPD of chronisch obstructief longlijden is een ziekte die bijna 800.000 mensen in België treft en jaarlijks resulteert in bijna 5000 doden1 ,2 . Hierbij is COPD de vierde voornaamste oorzaak van vroegtijdige sterfte, en dit net na onder andere longkanker en coronaire hartziekte3 . De ziekte wordt gekenmerkt door ontsteking van de luchtwegen, luchtwegvernauwing en afbraak van longweefsel.  

Patiënten met COPD kunnen een longopstoot of exacerbatie krijgen, wat wijst op een plotse verslechtering van de symptomen (zoals hoesten, het opgeven van fluimen en kortademigheid), die tot 14 dagen kan duren4 . Deze exacerbaties hebben een verwoestende impact op de patiënt en kunnen leiden tot een versnelde afname van de longfunctie en ziekteprogressie5 . De impact van deze exacerbaties gaat echter verder dan de longen. Slechts één matige exacerbatie (een matige exacerbaties vereist behandeling met orale corticosteroïden en/of antibiotica) kan het risico op een myocard infarct verdubbelen in de eerste 5 dagen na de exacerbatie.6  

Daarom is het uiterst belangrijk om exacerbaties vroeg te identificeren en te voorkomen. Patiënten met COPD begrijpen echter vaak niet wat een exacerbatie is en wat de impact ervan is. Bijkomend banaliseren ze hun symptomen en zien ze een exacerbatie als iets normaal. U, als huisarts, kan uw COPD-patiënten hierbij helpen door hen te wijzen op de impact van exacerbaties en het belang van het melden van exacerbaties. Daarom werd recent de campagne ALERT VOOR LONGOPSTOTEN gelanceerd. Door patiënten een simpele vragenlijst te laten invullen, kunt u hen helpen om een longopstoot of exacerbatie te herkennen. Dit kan via de volgende website: https://www.alertvoorlongopstoten.be.  Op deze website vinden ze ook een gids om zich voor te bereiden op de volgende afspraak met hun behandelende arts, en getuigenissen van patiënten en gezondheidswerkers. 

Meer weten? Surf naar www.alertvoorlongopstoten.be 

De inhoud van deze campagne werd geproduceerd en gefinancieerd door AstraZeneca in samenwerking met “Global Allergy & Airways Patient Platform” (GAAPP) en COPD vzw.