Bijna 2000 stempels van de blauwe krokodil verkocht!

Op 10 mei zette stuurgroep Kafka, een samenwerking tussen Jong Domus en de drie artsensyndicaten (ASGB, VAS, AADM), mee de schouders onder het initiatief van huisarts Nicole Dekker om de 'blauwe krokodil' te introduceren als protest tegen de administratieve overlast. Ondertussen kunnen we spreken van een waar succes: bijna 2.000 stempels zijn inmiddels verkocht!

Eind 2020 startte Jong Domus een samenwerking met de drie artsensyndicaten ASGB, VAS en AADM. Het project Kafka zag zo het levenslicht. Dit project stelt vijf doelstellingen voorop: de afschaffing van attesten zonder medische meerwaarde (paraplu-attesten), een standaardattest voor arbeidsongeschiktheid, het afschaffen van ziekteattesten van korte duur, een hervorming van het systeem voor dringende medische hulpverlening. en hervorming van de terugbetaling van geneesmiddelen,

Ondanks hun inspanningen van de voorbije twee jaar, blijft de administratieve overlast bij huisartsen een prangend probleem. Dr. Pieter Mertens (lid bestuursorgaan ASGB): “Tot voor kort kreeg de stuurgroep Kafka maar weinig gehoor. Daarom zijn we nu een protestactie gestart. Op alle zinloze attesten stempelen de deelnemende artsen voortaan een blauwe krokodil, een symbool voor bureaucratische nonsens.”

Dat de actie een groot succes is, staat buiten kijf. Dr. Sophie Van Steenbergen (voorzitter Jong Domus): “We zijn overdonderd door het grote succes van deze actie. Bijna 2.000 stempels werden verkocht. Dit is een heel sterk signaal naar het beleid. Wij vragen aan de verschillende overheden dan ook om met dit signaal aan de slag te gaan en willen graag de gesprekken verderzetten om de administratieve overlast voor artsen te verminderen.”

Dr. Sylvie Geurts (Ondervoorzitter VAS) vult aan: “De stuurgroep voelt zich gesteund door dit sterke signaal van de artsen. We staan niet alleen, ook de Orde van Artsen vindt dat het hoog tijd wordt dat de overheid de omstandigheden waarin een medisch getuigschrift van de behandelende arts geëist kan worden, verduidelijkt en inperkt.

De stuurgroep Kafka doet dan ook een warme oproep naar alle artsen zowel huisartsen als specialisten die de blauwe krokodil vandaag nog niet gebruiken om deze actie mee te steunen. Dr. Anthony Dheere (lid bestuursorgaan AADM): “We kunnen alleen maar tevreden zijn dat er zoveel draagvlak is voor deze actie. We moedigen huisartsen daarom aan om te blijven stempelen tegen zinloze attesten en dit ook kenbaar te maken via sociale media met de hashtags #blauwekrokodil #zinloosattest.

Heeft u nog geen stempel? Bestel snel op www.zinloosattest.be. Samen kunnen de artsen een sterk signaal uitsturen en zo ijveren voor administratieve vereenvoudiging.

Heeft u al een stempel? De stuurgroep Kafka roept de artsen op om te blijven stempelen tegen zinloze attesten en vraagt om dit ook kenbaar te maken via sociale media met de hashtags #projectkafka #zinloosattest.