Bewegen Op Verwijzing breidt uit

Kiezen voor een actievere levensstijl? Dat wordt nog makkelijker. Want Bewegen Op Verwijzing breidt uit! Vanaf nu kunnen niet alleen (huis)artsen doorverwijzen naar een Bewegen Op Verwijzing-coach, maar ook podologen, ergo- en kinesitherapeuten, maatschappelijk werkers, apothekers, vroedvrouwen, diëtisten, psychologen en verpleegkundigen.   

Dankzij de (huis)artsen schakelden vorig jaar 2.258 Vlamingen een Bewegen Op Verwijzing-coach in. Hierbij motiveerde de (huis)arts patiënten om meer te bewegen en verwees hen door naar een professionele Bewegen Op Verwijzing-coach. Die zorgdevoor een beweegplan op maat. En met succes, want maar liefst 92% was tevreden met het resultaat.  

Waarom een verbreding?   

Wie beroep wil doen op een kwaliteitsvolle en betaalbare coach, heeft een verwijsbrief nodig. In eerste instantie werd die gegeven door de huisarts. Maar omdat het voor een goede preventieve gezondheidszorg essentieel is om zoveel mogelijk mensen in beweging te zetten en omdat andere beroepsgroepen ook vragende partij waren, krijgen nu meer hulpverleners de kans om door te verwijzen. Door deze verbreding creëren we een multidisciplinaire aanpak en kunnen we meer mensen helpen.   

Bewegen Op Verwijzing werkt   

Bewegen Op Verwijzing werd vorig jaar in 12 pilootregio’s uitgetest. Daaruit blijkt dat de aanpak van de coaches wérkt: 75% van de participanten had op het einde van het traject de beweegdoelstelling volledig behaald en 17% gedeeltelijk. Die positieve cijfers worden nog eens weerspiegeld in het feit dat 8 op de 10 verwijzers ook in de toekomst opnieuw gebruik willen maken van Bewegen Op Verwijzing.     

Huisarts blijft betrokken

Als huisarts blijf je dé persoon bij uitstek om mensen te motiveren om meer te bewegen en hen door te verwijzen naar een Bewegen Op Verwijzing-coach. Je blijft ook de verslagen ontvangen van de patiënten die via een andere verwijzer tot bij een Bewegen Op Verwijzing-coach zijn geraakt. Op die manier ben je altijd op de hoogte en kan je je patiënten mee opvolgen en aanzetten tot een actievere levensstijl.  

Wie moet er toch nog naar de huisarts?  

Het Vlaams Instituut Gezond Leven vzw heeft samen met Domus Medica een procedure uitgewerkt om te bepalen wie alsnog naar de huisarts moet voor een doorverwijzing. De Bewegen Op Verwijzing-coaches krijgen een extra vorming over deze procedure. De coach zal rechtstreeks contact opnemen met de huisarts wanneer er twijfel is. Waarbij de huisarts dient aan te geven of het nodig is dat deze patiënt eerst op consultatie komt. 

Ondersteuning

Als huisarts sta je er niet alleen voor om patiënten in beweging te zetten! Een patiënt verwijzen kan op verschillende manieren: via de online verwijstool, een papieren verwijsblok (te bestellen op www.bewegenopverwijzing.be) of een eigen verwijsbrief. Een officiële verwijsbrief motiveert de patiënten en zorgt ervoor dat ze, aan een erg voordelig tarief, beroep kunnen doen op een professionele en goed opgeleide Bewegen Op Verwijzing-coach.  

Bewegen Op Verwijzing wordt gefinancierd door het departement Zorg en gecoördineerd door het Vlaams Instituut Gezond Leven vzw samen met verschillende partners, zoals de Vlaamse Logo’s, VIVEL, de mutualiteiten en Domus Medica. 
 
Meer weten? Volg dan de korte e-learning op gezondlevenacademie.be. Ook op www.bewegenopverwijzing.be vind je meer info. Je kan er ook het verwijsblok en allerlei materialen bestellen, bijvoorbeeld voor in de wachtzaal. 

Luc Lipkens, Senior stafmedewerker Bewegen
Ruben Ritserveldt, Stafmedewerker Bewegen
Anne Laenen, Stafmedewerker Bewegen
Vlaams Instituut Gezond Leven