Bestelmogelijkheid voor Covid-19 vaccins april-augustus

Om de continuïteit van vaccinatie in het kader van COVID-19 te garanderen voor die burgers die in het verleden nog geen basisvaccinatie of boostervaccinatie met het aangepaste COVID-19 vaccin ontvingen, is het de bedoeling dat zij nog steeds kunnen instappen in een vaccinatietraject bij de huisarts of apotheker. Daarom wordt opnieuw de mogelijkheid geboden worden om COVID-19 vaccins te bestellen via Vaccinnet. Om in deze periode de verspilling opnieuw tot een minimum te beperken, werd opnieuw beslist om te kiezen voor 2 bestelmomenten.

  • Bestelmoment 1: 24 april – 7 Mei
  • Bestelmoment 2: 26 juni – 9 juli

Voor deze bestelmomenten gelden dezelfde principes als voorgaande bestelmomenten in functie van: leveringstermijn, aantal te bestellen vials, etc. Hier leest u alle info om vaccins te bestellen: SOP inkanteling reguliere traject_versie_5.0_0.pdf (laatjevaccineren.be)

Wat zijn de indicaties voor de boostervaccinatie met adapted vaccin?

  • Iedereen vanaf 18 jaar die nog helemaal niet gevaccineerd is, laat zich best nog vaccineren met een basisvaccinatie (2 dosissen) en een boosterdosis. Dat kan via de huisarts of apotheek.
  • Iedere burger die reeds een basisvaccinatie en een boostervaccinatie ontving met een adapted vaccin, heeft momenteel geen extra vaccinatie nodig en komt niet in aanmerking voor een extra boostervaccinatie met een (ander) adapted vaccin.

Meer specifiek:

  • Een burger kreeg reeds een eerste dosis (basisvaccinatie) in het vaccinatiecentrum. Deze burger kan vanaf 1 januari 2023 bij de huisarts of apotheker terecht voor een 2e dosis. Hierbij wordt rekening gehouden met het minimale interval van 3 weken tussen de eerste en tweede dosis.
  • Een burger kreeg reeds een basisvaccinatie, maar nog geen booster met een aangepast vaccin. Deze burger kan terecht bij de huisarts of apotheker voor een boostervaccinatie met het aangepaste vaccin.
  • Een burger kreeg reeds een basisvaccinatie en een booster met een aangepast vaccins. Deze burger komt op dit moment niet in aanmerking voor een additionele boostervaccinatie.

Dit principe is op dit moment ook van toepassing voor kwetsbare groepen en zorgverleners: iedere persoon die tot deze doelgroep behoort en reeds een basisvaccinatie en een boostervaccinatie ontving met een adapted vaccin, heeft momenteel geen extra vaccinatie nodig en komt niet in aanmerking voor een extra boostervaccinatie met een (ander) adapted vaccin.

Voor minderjarigen

  • Voor kinderen van 5 tot 17 jaar met immunosuppressie of comorbiditeiten wordt een basisvaccinatie (2 dosissen) en een boosterdosis aanbevolen. Bij kinderen van 5 tot 11 jaar gebeurt de basisvaccinatie met een pediatrische variant van het vaccin (verminderde dosis).
  • Voor kinderen van 6 maanden tot 4 jaar met immunosuppressie of met ernstige chronische aandoeningen wordt een basisvaccinatie aanbevolen van 3 dosissen met pediatrische variant van het vaccin. Voor Vlaanderen verloopt dit via de pediatrische referentiecentra: AZ Damiaan (Oostende), Jessa Ziekenhuis (Hasselt), UZ Gent (Gent), UZ Antwerpen (Edegem), UZ Leuven (Leuven).

Meer info