Artsenkring Zennevallei wint tweede Veiligheidsprijs

Voor hun samenwerkingsprotocol met de politie kreeg Artsenkring Zennevallei op 7 december de tweede Veiligheidsprijs. Deze prijs werd vorig jaar in het leven geroepen ter nagedachtenis van dr. Patrik Roelandt die vier jaar geleden om het leven werd gebracht door een patiënt.

Op de kringvergadering van huisartsenvereniging Domus Medica werd voor de tweede keer de Veiligheidsprijs uitgereikt. De eerste Patrik Roelandt Anti-Agressiegroep veiligheidsprijs ging vorig jaar naar Huisartsenwachtdienst Noord-West-Vlaanderen en huisartsenkring Brugge en Omgeving. Met deze prijs willen Domus Medica en de Patrik Roelandt Anti-Agressiegroep de veiligheid voor huisartsen verder verbeteren en garanderen. 

Dit jaar werd de Artsenkring Zennevallei in de bloemetjes gezet. Zij kregen de Veiligheidsprijs voor hun officieel samenwerkingsprotocol met de politiezones Zennevallei en Rode/Linkebeek/Drogenbos. Het protocol bundelt de samenwerkingsafspraken tussen artsen en politie, zoals bij de bloedafname bij een gerechtelijke vordering, en een aantal preventiemaatregelen, gedragscodes en tips voor een veiligere werkomgeving. Zo wordt o.a. werk gemaakt van een stil alarm aan de balie en een exacte plaatsbepaling bij huisbezoeken.

Het samenwerkingsprotocol werd officieel voorgesteld op 22 mei 2019 en zal ook jaarlijks geëvalueerd worden. 

Dr. Greet Van Kersschaever, ondervoorzitter van Domus Medica, reikte de Veiligheidsprijs t.w.v. 1500 euro uit aan Liesbeth Devreker, coördinator van Artsenkring Zennevallei en aan dr. Gilbert Brisaert, wachtdienstverantwoordelijke, in aanwezigheid van Catheline Verstraete, weduwe van dr. Patrik Roelandt en Sophie Roelandt, zijn dochter. 

Met deze Prijs hoopt Domus Medica ook andere kringen aan te zetten om veiligheidsprotocollen af te sluiten met lokale politiezones. Op deze manier kan er een duidelijk signaal komen dat geweld op zorgverleners op geen enkele manier getolereerd wordt. Artsen en zorgverleners moeten immers te allen tijde medische bijstand kunnen verlenen, zonder belemmering.