Aangepast rijbewijs na diagnose diabetes

Bij recente diabetesvormingen werden veel vragen opgemerkt over rijbewijzen. Artsen moeten goed geïnformeerd zijn over diabetes en rijgeschiktheid. Hierbij informeren we graag even over de rol van een huisarts na het stellen van de diagnose. Het is wettelijk verplicht om het rijbewijs aan te passen en patiënten een rijgeschiktheidsattest te verstrekken. Indien nodig is het ook belangrijk om een rijgeschiktheidsadvies te geven. Deze formulieren zijn beschikbaar in het Elektronisch Medisch Dossier (EMD).

Voor meer gedetailleerde informatie verwijzen we u graag naar de brochure van de Diabetes Liga. Hierin vindt u uitgebreide richtlijnen en waardevolle tips om u te ondersteunen bij het omgaan met diabetespatiënten en hun rijbewijzen.

Helena Broekaert
Zorgstroomcoach – Projectcoordinator Huisartsentoegankelijkheid