7,1% van de Belgen is diabeticus

In 2022 werden volgens cijfers van het Intermutualistisch Agentschap (IMA) ongeveer 810.000 Belgen behandeld voor diabetes. Dat is zo’n 7,1% van de totale bevolking. Het is vooral ook een stijging met bijna een derde in vergelijking met 2012.

De stijging van het aantal personen dat behandeld wordt voor diabetes is een wereldwijd fenomeen, dat onder meer wordt verklaard door de vergrijzing van de bevolking. Voor diabetes type 2 komt de toename van een aantal risicofactoren (overgewicht, ongezonde voeding en te weinig beweging) er bovenop. Een andere factor die de stijging verklaart, is de betere detectie van de aandoening.

In België is het aandeel diabetespatiënten op tien jaar tijd gestegen van 5,6% van de bevolking in 2012 tot 7,1% in 2022. In de leeftijdsgroep van 0 tot 24 jaar bleef het aandeel stabiel op 0,4%. In alle andere leeftijdsgroepen is er sprake van een toename: in de groep van 25 tot 44 jaar van 1,5 tot 2,2%, bij de 45- tot 65-jarigen van 7,4 tot 9%, in de leeftijdsgroep van 65 tot 74 jaar van 16,3% tot 18,8% en bij de 75-plussers ten slotte van 17,1 tot 20,3%. Dat betekent dat in deze laatste groep één Belg op vijf voor diabetes wordt behandeld. 

Mannen blijken iets vaker aan de ziekte te lijden dan vrouwen met respectievelijk 7,5 en 6,7%. Onder 44 jaar komt diabetes vaker voor bij vrouwen, vanaf 45 jaar nemen de mannen het voortouw. Hoewel de IMA-data geen rechtstreekse informatie bevatten over het inkomen, kan er op basis van het recht op een verhoogde tegemoetkoming toch een onderscheid worden gemaakt tussen personen uit gezinnen met een hoog dan wel een laag inkomen. In alle leeftijdscategorieën komt diabetes vaker voor bij mensen met een laag inkomen. Het ligt bijna dubbel zo hoog. Het verschil is vooral uitgesproken bij de jongere leeftijdsgroepen. In de groep van 45 tot 64 jaar heeft 15,7% van de mensen met een laag inkomen diabetes, terwijl dat voor hogere inkomens ‘slechts’ 7,6% is. De ‘hogere’ inkomens benen de lagere inkomens wel bij. In de eerste groep steeg het aantal patiënten tussen 2012 en 2022 van 4,6% tot 6,1%, terwijl het bij lagere inkomens relatief stabiel bleef met een stijging van 10,2 tot 11,1%. 

Ongeveer 90% van de diabetespatiënten krijgt een behandeling met insuline. Dat percentage blijft stabiel. Er wordt wel een opmerkelijke toename vastgesteld van het aantal patiënten dat behandeld wordt met antidiabetica. In 2012 was dat 14% van de diabetici. Dat aantal steeg geleidelijk tot 30% in 2022.

Filip Ceulemans