30% extra voor de huisartsen bovenop de totale index van de honoraria

De kogel is door de kerk: na lang debatteren is maandagnacht een nieuw conventieakkoord bereikt tussen artsen en ziekenfondsen voor de volgende twee jaar. Ondanks de beperkte budgettaire marges is AADM tevreden met het resultaat.

Zo stijgt de raadpleging voor huisartsen naar 31,98 euro en verhoogt het GMD voor chronisch zieken <30 jaar en > 85 jaar naar 39,73 euro. Ook het beschikbaarheidshonorarium verdubbelt tijdens het weekend en op feestdagen. Ten slotte is er een akkoord over het wegwerken van drempels voor praktijkondersteuning.

Een uitgebreide analyse van de conventie vindt u op de website van AADM.