Ziekteverzekering

Iedere zelfstandige is verplicht een ziekteverzekering af te sluiten bij een ziekenfonds naar keuze. Als huisarts bent u verzekerd voor zowel kleine als grote risico's.

Kleine risico's:

 • raadplegingen, bezoeken, adviezen van een arts
 • consulten bij de specialist
 • kleine heelkundige ingrepen zoals puncties, wondhechtingen,...
 • courante laboratoriumonderzoeken
 • tandzorg
 • kinesitherapie
 • fysiotherapie
 • verpleegkundige zorgen
 • hoorapparaten
 • brilglazen, vanaf een bepaalde sterkte
 • orthopedische zolen en toestellen
 • prothesen
 • geneesmiddelen

Grote risico's:

 • heelkundige ingrepen, inclusief anesthesie, assistentie & operatieve hulp
 • verloskundige prestaties
 • röntgenfoto's
 • radio- en radiumtherapie
 • uitgebreide laboratoriumonderzoeken
 • reanimatie
 • verblijfskosten in het ziekenhuis
 • nierdialyse in het ziekenhuis of thuis
 • rolstoel of andere hulpmiddelen bij het lopen

Uitkering bij ziekte

Arbeidsongeschiktheid (minder dan één jaar)

De uitkering die u als zelfstandige in arbeidsongeschiktheid tijdens uw periode van primaire ongeschiktheid - arbeidsongeschiktheid vanaf de tweede maande die minder dan één jaar duurt - ontvangt, wordt forfaitair vastgesteld en varieert volgens uw gezinssituatie.

Arbeidsongeschiktheid (langer dan één jaar)

Ook na het eerste jaar arbeidsongeschiktheid heeft u recht op een forfaitaire uitkering.

Indien het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen uw periode van arbeidsongeschiktheid gelijkgesteld heeft aan een periode van activiteit voor de opbouw van uw pensioenrechten, dan hebt u recht op een uitkering met stopzetting bedrijf. Het bedrag van die uitkering hangt af van uw gezinssituatie.

Indien het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen uw periode van arbeidsongeschiktheid niet gelijkgesteld heeft aan een periode van activiteit voor de opbouw van uw pensioenrechten, dan heeft u recht op een uitkering zonder stopzetting bedrijf. Het bedrag van die uitkering hangt af van uw gezinssituatie.

Als arbeidsongeschikte zelfstandige heeft u ook recht op een inhaalpremie, die u ontvangt bovenop uw uitkering.

U hebt in een lopend jaar recht op de inhaalpremie als u aan volgende twee voorwaarden voldoet:

 1. op 31 december van het voorbije jaar minstens één jaar arbeidsongeschikt was
 2. nog arbeidsongeschikt bent in mei van het lopende jaar.
Referenties

Riziv - Kleine & grote risico's

Riziv - Arbeidsongeschiktheid van zelfstandigen

Publicatie datum
03 sep 2018