Permanente Commissie adviezen

Een permanente commissie komt op regelmatige basis samen om de adviezen te vernieuwen. Naast huisartsen worden hierbij vertegenwoordigers van andere zorgberoepen, welzijnspartners, beleidsmakers… betrokken. In de toekomst kunnen ook patiënten en andere groepen er deel van uitmaken, afhankelijk van de vooropgestelde doelen bij de opvolging van het aanbod.

Enkele actiepunten waar de permanente commissie mee op toeziet:

 • Communicatie
 • Promotie/advisering
 • Screening en bijsturing inhoud adviezen
 • Voorzien van ondersteunende tools en praktijkvoorbeelden
 • Ontwikkeling/voorzien van vormingsaanbod

Bij interesse om deel uit te maken van deze commissie en zo bij te dragen aan deze actiepunten kan u contact opnemen met jo.vanhoof@domusmedica.be.

Coördinatoren
 • Jo Van Hoof
 • Dr. Jolin Lippens
Permanente Commissie
 • Lucky Botteldooren
 • Hilde De Neyer
 • Dr. Manon De Roover
 • Dr. Jan Geivers
 • Guy Gielis
 • Dr. Thomas Himschoot
 • Anneleen Janssen
 • Dr. Jolin Lippens
 • Rudy Maertens
 • Dr. Lloyd Remaut
 • Dr. Luc Seuntjens
 • Dr. Stefan Teughels
 • Dr. Liselotte Van Deun
 • Jo Van Hoof
 • Prof. dr. Marc Van Nuland
 • Dr. Piet Vanden Bussche
Publicatie datum
16 aug 2022
Revisiedatum
05 sep 2022