Partnertip: Welke verzekeringen zijn verplicht, welke zijn interessant?

Ondanks al uw inspanningen om de beste zorg te verlenen, kan het mislopen. Of u kan zelf een onverwachte tegenslag te verwerken krijgen. Belangrijk is dan om op de juiste manier verzekerd te zijn. Er zijn wel degelijk belangrijke verschillen in ogenschijnlijk identieke dekking. Waarop moet u letten?

BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID

Uw Beroepsaansprakelijkheid is ongetwijfeld de belangrijkste verzekering. Zij dekt de schade die u beroepshalve aan derden kan aanbrengen.

Het is aangeraden om dekkingen te voorzien die beantwoorden aan de huidige realiteit.
€ 5.000.000 in Lichamelijke Schade en € 250.000 in Materiële Schade zijn vandaag standaard bedragen.
Lagere kapitalen verzekeren kan u, bij belangrijke schadegevallen, in problemen brengen.

Uw Beroepsaansprakelijkheid betreft medische aansprakelijkheid.
Daarom is het essentieel dat u verzekerd bent volgens de correcte dekking in de tijd.
U blijft immers 20 jaar aansprakelijk voor eventuele gevolgen van uw medische handelingen.
Slechts één systeem biedt u volledige zekerheid. De dekking volgens schadeverwekkend feit.
Deze dekking zorgt ervoor dat u,voor de volledige duurtijd van uw wettelijke aansprakelijkheid, door uw verzekeraar zal gedekt zijn voor de feiten waarvan het schadeverwekkend feit zich situeert binnen de looptijd van uw contract. Zelfs als de schade zich pas later manifesteert.
Ook de uitsluitingen kunnen de waarde van uw polis ondergraven.
Uitsluitingen als voorbijgestreefde of gevaarlijke behandelingen maken tussenkomsten sterk afhankelijk van de interpretatie door een rechter.
Lees de uitsluitingen na vooraleer u uw contract onderschrijft.

RECHTSBIJSTAND

Het is belangrijk om een dekking rechtsbijstand te voorzien.
De meeste verzekeraars beroepsaansprakelijkheid bieden dit aan samen met hun dekking aansprakelijkheid.

ONGEVALLEN PATIËNTEN

Indien u een eigen praktijk hebt waar patiënten over de vloer komen kan het ook nuttig zijn een dekking ‘ongevallen patiënten’ te voorzien.
Deze waarborg verleent tussenkomst bij ongevallen waarvan uw patiënt, los van uw aansprakelijkheid, bij zijn bezoek aan uw praktijk het slachtoffer zou kunnen zijn. (bvb. val over tapijt of van trap)

AGRESSIE

Als gevolg van de steeds toenemende agressie tegenover zorgverleners kan ook een Verzekering Agressie voor u als arts, mogelijks slachtoffer van agressie tijdens uw beroepsactiviteiten, een nuttige aanvulling betekenen.

Deze waarborg dekt agressie in de brede zin van het woord: fysische agressie, vandalisme, (poging tot )diefstal, reputatieschade, stalking, cyberaanval, second victim trauma.......

Deze waarborg wordt aangeboden als uitbreiding op de polis beroepsaansprakelijkheid.

GEWAARBORGD INKOMEN

Maar ook voor u zelf moet u de juiste verzekering kiezen.
Als zelfstandige wordt de waarborg gewaarborgd inkomen sterk aanbevolen.

Waar moet u zeker op letten bij het onderschrijven van deze verzekering?

Bij een vergelijking tussen tarieven steeds aandacht besteden aan de carensperiode.
Kijk na of deze in de u voorgestelde formules gelijk is.
Een carensperiode van 30 dagen is de meest voorkomende.

Bekijk ook of zowel ziekte als ongevallen gedekt zijn.

Net zoals in beroepsaansprakelijkheid ligt de essentie in de manier waarop schadegevallen zullen geregeld worden.

Hier is het belangrijk dat bij het bepalen van eventuele invaliditeit zowel de fysieke als de economische invaliditeit wordt bepaald en dat de hoogste graad wordt weerhouden.

Bovenstaande informatie is opgesteld door onze partner Amma verzekeringen.