Partnertip: Vooraf betalen, de juiste financiële keuze?

Vragen 

  • Ben ik verplicht belastingen vooraf te betalen? 
  • Is een voorafbetaling interessant en wanneer doe ik het dan best? 
  • Hoeveel betaal ik bij voorkeur vooraf? 
  • Gebruik ik best eigen middelen of bankkrediet voor mijn voorafbetaling? 

Ons advies 

1. Kies altijd voor voorafbetaling van uw belastingen 

Voor zelfstandigen en vrije beroepen is het voorafbetalen van belastingen een gekend begrip: op basis van de verwachte winsten van het lopende boekjaar betaalt u de verwachte belastingen reeds vooraf. 

U bent niet verplicht een voorafbetaling van belastingen te doen, maar als u geen of onvoldoende belastingen voorafbetaalt, beboet de fiscus u met een vermeerdering van uw verschuldigde belasting. Deze vermeerdering blijft voor aanslagjaar 2019 (inkomsten 2018) op 2,25% van uw basisbelasting, deze laatste wordt echter met 6 % verhoogd. 

Voorbeeld: Als u inschat dat u 30.000 EUR belasting zal moeten betalen voor het aanslagjaar 2018, wordt de vermeerdering als volgt berekend: 

Basis voor de vermeerdering: 106 % van de verschuldigde belasting 
Vermeerdering = 2,25 x (30.000 EUR x 106 %) = 715,50 EUR 
Uw totale belasting, incl. de vermeerdering is in dit voorbeeld 30.715,50 EUR 

Er bestaat één uitzondering op deze regel: de fiscus rekent geen vermeerdering aan op de belasting die een zelfstandige of vrij beroep verschuldigd is die zich in 2016, 2017 of 2018 voor de eerste maal als zelfstandige of vrij beroep in hoofdberoep heeft gevestigd. 

De vermeerdering van uw belasting kan u geheel of gedeeltelijk compenseren door uw voorafbetaling(en). Niet of onvoldoende voorafbetalen is bijna altijd een dure keuze… 

“Belastingen vooraf betalen doet u om een dure belastingvermeerdering te vermijden!” 

2. Doe uw voorafbetaling zoveel mogelijk vóór 10 april 

Voor elke voorafbetaling die u tijdig doet, geeft de fiscus u een compensatie, afhankelijk van het tijdstip van voorafbetaling. Hoe vroeger in het jaar u voorafbetaalt, hoe hoger de compensatie. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de 4 uiterste stortingsdata. De vermeerdering blijft altijd 2,25 %. 

Inkomsten 2018 (Aanslagjaar 2019) Compensatie 
10 april 3,00
10 juli 2,50 %
10 oktober 2,00 %
20 december 1,50 %

 
3. Betaal voldoende vooraf, liever te veel dan te weinig 

Een correcte inschatting van uw fiscaal resultaat is natuurlijk van belang om te kunnen berekenen hoeveel u moet voorafbetalen. 

Vuistregel: een voorafbetaling op 10 april van ca. 40 % van de verwachte belasting is in principe voldoende om uw vermeerdering te compenseren. 

Op het einde van het jaar (voor 20 december) kan u nog een bijkomende storting doen, als u dat wenst. 

Betaalt u meer vooraf dan nodig is om de belastingvermeerdering te vermijden, dan hebt u recht op een bonificatie of belastingvermindering. De bonificatiepercentages zijn altijd de helft van de compensatiepercentages.

Voorafbetaling Inkomsten 2018 (aanslagjaar 2019) Bonificatie
V.A. 1 10 april 1,50 %
V.A. 2 10 juli 1,25 %
V.A. 3 10 oktober 1,00 %
V.A. 4 20 december 0,75 %

“Betaal voldoende vooraf! Betaalt u toch te veel, dan hebt u recht op een beperkte bonificatie of belastingvermindering. Betaalt u te weinig, dan blijft de vermeerdering echter verschuldigd.” 

4. Kies voor een ‘revolving’ bankkrediet 

Ook als u over voldoende liquiditeiten beschikt, kan een bankkrediet voor voorafbetalingen de ideale oplossing zijn. Op die manier behoudt u uw liquiditeitspositie terwijl u de intrest op uw krediet fiscaal kan aftrekken. 

Belastingen betalen doet u jaarlijks. We adviseren sterk voorafbetalingen van uw belastingen via een ‘revolving’ raamovereenkomst te organiseren. Revolving houdt in dat de bank jaarlijks de voorafbetaling automatisch uitvoert voor hetzelfde bedrag en dit op het beste tijdstip. Elk jaar kan u uiteraard het bedrag aanpassen. Het wordt gefinancierd tegen het op dat ogenblik geldende scherpe krediettarief. Elk jaar ontvangt u vooraf schriftelijk alle modaliteiten meegedeeld. 

  • éénmalige storting op 10 april aan de dienst Voorafbetalingen 
  • terugbetaling via een vaste aflossing (kapitaal + intresten) op maximum 12 maanden 
  • terugbetaling start na de stortingsdatum (bv. eerste vervaldag 10/05 voor een storting op 10/04) óf enkel voor een storting op 10/04, terugbetaling vooraf mogelijk vanaf 01/01.) 

Bank J.Van Breda & C° is uiteraard ook hiervoor graag uw partner. 
Meer info: neem contact op met een van onze accountmanagers

www.bankvanbreda.be/contact/kantoren

Publicatie datum
02 okt 2018