Partnertip: Billijke vergoeding voor vrije beroepen afgeschaft

08-02-2018

Vrije beroepen trappen 2018 af met een kleine maar belangrijke overwinning: voortaan hoeft u geen ‘billijke vergoeding’ meer te betalen als u een streepje muziek speelt in uw wachtzaal. Deze niet meer dan terechte maatregel kwam er onder impuls van De Federatie Vrije Beroepen.

Tot 2018 betaalde u, net zoals commerciële beroepen, een billijke vergoeding om muziek te mogen spelen in uw wachtzaal. Maar in tegenstelling tot handelaren haalt u daar geen commercieel voordeel uit. Mensen zitten niet voor de gezelligheid in uw wachtzaal, maar uit noodzaak. De muziek dient enkel om het uw bezoekers wat aangenamer te maken. Dat u daar tot voor kort voor moest betalen, hield eigenlijk weinig steek.

Voorwaarden (eigen aan uw beroep)

Aan het wegvallen van die vergoeding hangen wel een aantal voorwaarden:

  1. U mag de muziek niet draaien als bewuste (wervings)strategie.
  2. Er moet sprake zijn van een relatief vast patiënten- of cliëntenbestand.
  3. Uw wachtzaal mag slechts een beperkt aantal aanwezigen tegelijk huizen.
  4. U mag geen winst maken door die muziek te spelen.

Die voorwaarden zijn inherent aan vrije beroepen: met een ‘normale’ zaak of praktijk beantwoordt u in principe automatisch aan deze vereisten.

Opgelet: niet de SABAM-bijdrage

De billijke vergoeding dient om uitvoerders en producenten van muziek te compenseren. Daarnaast bestaat ook de SABAM-bijdrage, die naar de auteurs gaat. De bekomen vrijstelling betekent dus niet dat u geen factuur van SABAM meer ontvangt als u muziek speelt in uw wachtzaal of praktijk.

Nathalie Put
starterscoördinator
SBB Accountants & Adviseurs
www.sbb.be

Publicatie datum
02 okt 2018