Palpabele borstletsels

Overzicht van de meest voorkomende palpabele borstletsels, gemiddelde leeftijd van presentatie, beeldvormingskenmerken en indicatie tot weefselafname.

Letsel

Meest voorkomende leeftijd

Echografische kenmerken

Radiografische kenmerken

Weefselonderzoek?

Asymmetrie mammografie

Alle

Normaal borstklierweefsel

Normale densiteit van het borstklierweefsel

-

Fibroadenoom

15-35 jaar

Scherp begrensd homogeen en hypo-reflectief letsel, meestal ovaalvormig, langste as huidevenwijdig.

Scherp begrensde, homogene ovaalvormig opaciteit.

Soms inliggende grove verkalkingen.

Biopsie indien meer dan 3cm of indien nieuw en >35j

Cyste

35-50 jaar

Scherp begrensde asonante structuur

Soms septaties of debris inliggend

Scherp begrensde, weinig dense nodulaire opaciteit

Soms inliggende tea-cup verkalkingen

FNAC of biopsie indien complexe cyste of nieuw na menopauze

Abces

Alle

Dikwandige collectie met heterogene inhoud, begeleidende mastitis tekens

Best geen mammografie uitvoeren!

Therapeutische aspiratie aangewezen.

Biopsie aangewezen indien persisterend ondanks antibiotica therapie

Oliecyste

Alle

Scherp begrensde cystische structuur met heterogene inhoud, op plaats van ingreep of trauma

Heterogene opaciteit, soms met verkalkingen, op plaats van ingreep op trauma

-

Papilloom, centraal of perifeer

>40 jaar

Hypo-reflectieve nodule op verloop van ductus of intraductaal letsel

Soms nodulaire opaciteit op verloop van een verbrede melkgang, soms inliggende verkalkingen

FNAC of biopsie is aangewezen

Phyllodes

40-60 jaar

Scherp begrensd homogeen en hyporeflectief letsel, meestal rond eerder dan ovaalvormig of gelobuleerd, met vochthoudende clefts, snel groeiend

Homogene ronde tot ovaalvormige opaciteit, meestal scherp begrensd, soms wat onregelmatig afgelijnd

Biopsie is aangewezen

Borstkanker

>40jaar, hoe ouder hoe groter de incidentie

- Meestal onregelmatig afgelijnde nodule

-Vaak sterk gevasculariseerd

-Soms omgevende desmoplastische reactie

- soms geassocieerde adenopathieën axillair

Densiteit, vaak onscherp of spiculair begrensd

Distorsie

Asymmetrische densiteit

Pathologische microverkalkingen

Soms secundaire tekens zichtbaar (tepel-, huidretractie of verdikking)

Biopsie is aangewezen

Oncologisch handboek, Multidisciplinair Borstcentrum (MBC), UZ Leuven, prof dr Hans Wildiers

Publicatie datum
26 sep 2018
Revisiedatum
19 nov 2020