Opname Webinar 'Vroegtijdige zorgplanning' 06/02/2021

Inhoud

In samenwerking met Palliatieve Zorg Vlaanderen organiseerde Domus Medica een webinar over vroegtijdige zorgplanning (VZP)

VZP  is een proces van overleg en communicatie tussen patiënt, naasten en zorgverleners over thema’s zoals kwaliteit van leven, bekommernissen over de huidige of toekomstige gezondheid, en het opstellen van zorgdoelen. Toekomstige zorg op tijd plannen, voldoende tijd nemen om hierover na te denken en goed geïnformeerde keuzes maken: dit alles biedt rust voor patiënten en hun familie en duidelijkheid voor het betrokken zorgteam.

Op dit moment wordt VZP echter nog vaak opgestart n.a.v. een medisch noodgeval of wanneer de patiënt zich in de terminale fase bevindt. Dikwijls is dit te laat om de zorg goed af te stemmen. Een belangrijke sleutelfiguur bij het tijdig opstarten van VZP, vóór deze situaties zich voordoen, is de huisarts, CRA of verpleegkundigen in de huisartsenpraktijk of het woonzorgcentra. Vooral de huisarts en verpleegkundigen kennen de medische, familiale, en sociale context van de patiënt. De patiënt voelt zich vaak ook het meest comfortabel om VZP met hen te bespreken. 

Het doel van de webinar ‘Vroegtijdige zorgplanning – over het hoe en waarom’  is om huisartsen, verpleegkundigen, CRA’s en andere hulpverleners  informatie en handvaten te geven voor het uitvoeren van een tijdig en kwalitatief VZP-proces.

De webinar biedt een antwoord op volgende vragen:

  •           Wat is VZP en wat is de meerwaarde voor patiënt, familie en hulpverleners?
  •           Wat breng je ter sprake, bij wie en wanneer?
  •           Wat zijn drempels voor hulpverleners in het VZP-proces en hoe kunnen we deze overbruggen? 
  •           Wat is de draagwijdte van VZP?
Sprekers: 
  • Gert Huysmans: huisarts, palliatief arts en voorzitter van de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen
  • Gerda Okerman: consulent vroegtijdige zorgplanning bij vzw Palliatieve zorg Gent-Eeklo
  • Peter Pype: huisarts, palliatief arts, onderzoeker en docent bij de faculteit huisartsgeneeskunde van de Universiteit Gent
  • Julie Stevens: doctoraal onderzoeker bij de onderzoeksgroep Levenseindezorg van de Vrije Universiteit Brussel
Publicatie datum
09 feb 2021
Revisiedatum
13 sep 2022