Ondernemingsnummer

Elke zelfstandige zorgverlener moet zich inschrijven bij de Kruispuntbank van ondernemingen.

Wanneer je een praktijk begint als:

  • natuurlijk persoon, moet je zelf de nodige stappen zetten via een erkend ondernemingsloket
  • rechtspersoon (N.V., BVBA, ...), zorgt de notaris voor de inschrijving bij de Kruispuntbank voor ondernemingen, de neerlegging van de oprichtingsakte bij de griffie van de FOD Justitie en het versturen ervan naar het Belgisch Staatsblad.

Elke zelfstandige zorgverlener bekomt het statuut van « niet-handelsonderneming naar privaat recht ».
Je inschrijvingsnummer moet op het ontvangstbewijs van het getuigschrift voor verstrekte hulp staan (zie 2e Deel, II, 5.).

Zie: Inschrijven in de Kruispuntbank van ondernemingen

Referentie: Riziv infobox huisarts
Publicatie datum
07 sep 2018
Revisiedatum
19 nov 2020