Kinddossier

Nieuw sinds 2017 op Vitalink is het Kinddossier, het elektronische dossier dat door Kind en Gezin is opgesteld voor de 0-3-jarigen. Het bevat een samenvatting van alle metingen rond de ontwikkeling van het jonge kind die door Kind en Gezin werden uitgevoerd. Het bestand is beschikbaar op Vitalink in pdf formaat voor ouders en zorgverleners (oa. CLB, huisarts, pediater).

Aangezien Kind en Gezin instaat voor preventieve onderzoeken bij kinderen tussen 0 en 3 jaar oud in Vlaanderen en Brussel, is er heel wat medische informatie beschikbaar in deze dossiers. Zo bevat het onder meer parameters (lengte, gewicht, hoofdomtrek, groeicurcves, …), testresultaten, ontwikkelingsonderzoeken, vaccinaties, …

Voor kinderen geboren na 1 januari 2014 is deze samenvatting beschikbaar. Voor het CLB is het kinddossier beschikbaar van zodra het kind drie jaar is geworden.  Ouders die het dossier willen raadplegen gebruiken hiervoor de Patient Health Viewer, binnenkort de My Health Viewer. Zij moeten hiervoor wel de geïnformeerde toestemming van het kind activeren. Dit kunnen zij via:

Zorgverleners hebben ook toegang via de Patient Health Viewer, maar kunnen de informatie via de Hubs ook terugvinden. Het bevindt zich op Cozo bij de testresultaten van het kind. Toegang tot de hubs is er vanuit het elektronisch medisch dossier. Ondanks deze koppeling is de informatie van het Kinddossier niet onmiddellijk in het elektronisch medisch dossier van de patiënt terug te vinden, in tegenstelling tot de andere informatie die op Vitalink beschikbaar is.