Jaarverslag 2018

Het voorbije jaar hebben huisartsen zich meermaals moeten heruitvinden. We zijn gebotst op enorme obstakels, maar we hebben steeds met veel flexibiliteit en voluntarisme een oplossing gezocht op het terrein. 

Ook Domus Medica moest haar werking aanpassen en maximaal inzetten op de ondersteuning van huisartsen en huisartsenkringen tijdens deze crisis. Een team stond klaar om uw vragen te beantwoorden, terwijl onze experten achter de schermen mee de organisatie op zich namen en bij overheden signaleerden wanneer het mis dreigde te lopen. 

Domus Medica heeft net als u voor continuïteit gezorgd en zich flexibel opgesteld om in te spelen op de actuele noden en veranderende omstandigheden. 

In dit jaarverslag vindt u het relaas van dit bijzondere jaar 2020, waarin we ook nog andere projectwerking hebben laten doorlopen. We zijn erg fier op onze vereniging, die nog maar eens heeft aangetoond meer dan noodzakelijk te zijn. 

Maar we zijn vooral ook trots op de solidariteit onder collega’s. We zijn er sterker uitgekomen en weten nog beter wat we eigenlijk al wisten: de huisarts is dé vertrouwenspersoon voor de burger en vaak het enige houvast in tijden van crisis. Deze centrale medische rol moeten we in de gezondheidszorg nog meer verankeren. 

Publicatie datum
04 jul 2019
Revisiedatum
14 okt 2021