handleiding gezondheidsgids onderwerp borstkanker

Wat vragen we?

De GGDM vraagt aan alle vrouwen tussen 20 en 49 jaar naar familiale antecedenten van borstkanker of ovariumkanker

De GGDM vraagt aan vrouwen tussen 50 en 69 jaar of ze de afgelopen 2 jaar een screeningsmammografie hebben laten nemen

Welke vrouwen hebben een verhoogd risico?

Vrouwen met antecedenten van borstkanker hebben een verhoogd risico

Ook vrouwen met familiale voorgeschiedenis van borstkanker of ovariumkanker lopen meer risico

Gebruik voor hen onderstaande tabellen

vrouwen tussen 50 en 69 jaar

Vrouwen tussen 50 en 69 jaar krijgen tweejaarlijks een uitnodiging voor screeningsmammografie.

Is het voor jouw patiënte meer dan 2 jaar geleden dat ze zich liet screenen, vraag dan naar de reden. Bespreek met haar de voordelen, nadelen en beperkingen van mammografische screening. KCE_Borstkanker_50-59_0.pdf (fgov.be)

Als je patiënte bereid is om zich te laten screenen, geef haar dan een verwijsbrief mee waarin je expliciet vraagt om een screeningsmammografie.

En verwijs haar daarvoor naar een erkende mammografische eenheid 

Dan zal het onderzoek voor haar gratis zijn.

Publicatie datum
21 sep 2022
Revisiedatum
21 sep 2022