handleiding gezondheidsgids onderdeel tetanus

Wat vragen we?

De GGDM stelt volgende vragen over de vaccinaties tegen tetanus

  1. Of de laatste vaccinatie tegen tetanus meer dan 10 jaar geleden  is
  2. Bij wie daar ja op antwoordde volgt de vraag of het ook meer dan 20 jaar geleden is
  3. En bij wie daar ook ja op antwoordde komt nog de vraag of het basisschema in orde is

Wat doen we?

De vaccinatie tegen tetanus/difterie wordt om de 10 jaar herhaald. Om jonge zuigelingen te beschermen tegen kinkhoest in het kader van de cocoonstrategie wordt vaccinatie tegen tetanus en difterie nu aanbevolen met een gecombineerd vaccin waarin ook de pertussiscomponent is opgenomen (dTpa).

Inhaalvaccinatie

  • meer dan tien jaar maar minder dan twintig jaar geleden: 1 dosis dTpa
  • meer dan twintig jaar geleden en:
    • basisvaccinatieschema in orde: 2 dosissen dTpa (0-6 maanden),
    • basisvaccinatieschema onvolledig of ongekend: 3 dosissen dTpa (0, 1 en 12 maanden).

Voor al deze schema’s is het aanbevolen om gebruik te maken van het gecombineerd dTpa vaccin.

Boostrix (dTpa) wordt gratis ter beschikking gesteld door de Vlaamse Gemeenschap. Bestellen kan via www.vaccinnet.be.

Registratie

Registreer de toegediende dosissen steeds in het elektronisch medisch dossier (EMD)

Publicatie datum
21 sep 2022
Revisiedatum
21 sep 2022