handleiding Gezondheidsgids onderdeel alcohol

Wat vragen we?

Aan alle volwassenen vraagt de GGDM of ze alcohol drinken.

Bij elke patiënt die alcohol drinkt, stellen de GGDM de eerste drie vragen van de AUDIT-vragenlijst en berekent daarop een tussenscore

Afhankelijk van de berekende tussenscore stelt de GGDM eventueel nog de zeven daaropvolgende vragen.

De GGDM berekent dan de AUDIT score en geeft aan of dit aanvaardbaar is, dan wel problematisch, dan wel of er sprake is van verslaving

Wat doe je met het resultaat van de AUDIT?

  • Deel het resultaat van de AUDIT-score mee en geef aan: ‘aanvaardbaar’, ‘problematisch’ of ‘afhankelijk’
  • Bespreek op een empathische en niet-veroordelende manier de persoonlijke risico’s en de nood aan verandering. Risico’s kunnen zich situeren op lichamelijk, psychiatrisch, psychisch, mentaal of maatschappelijk vlak.
  • Geef aan dat hij best niet meer 10 standaardglazen per week drinkt

FOLLOW-UP na kort advies

  • Bij relatief beperkt problematisch alcoholgebruik: herhaal het kort advies bij nieuwe signalen.
  • Bij ernstiger problematisch alcoholgebruik plan zelf een vervolggesprek binnen de zes maanden. Herhaal in dit vervolggesprek het kort advies of maak gebruik van het ABC-model voor begeleiding van alcoholmisbruik.

Wanneer verwijzen naar gespecialiseerde hulpverlening?

  • Bij vermoeden van alcoholafhankelijkheid.
  • Bij psychiatrische comorbiditeit, ernstige lichamelijke comorbiditeit, keuze voor verwijzing door patiënt en/of huisarts, (herhaald) falen kort advies en bij indicatie voor een korte interventie.

 


 
Publicatie datum
20 sep 2022
Revisiedatum
20 sep 2022