Handleiding Gezondheidsgids Domus Medica onderdeel cardiovasculair

Waarover gaat het?

Op dit ogenblik ondersteunt de Gezondheidsgids Domus Medica de richtlijn cardiovasculaire risicobepaling.

Hieronder beschrijven we de 3 stappen uit die richtlijn

Stap 1: bij wie mag er geen SCORE bepaald worden?

uitsluiten van de patiënten bij wie geen SCORE mag berekend worden

Er zijn een aantal patiënten bij wie het gebruik van de SCORE  het cardiovasculair risico zou onderschatten. Deze patiënten mogen geen SCORE bepaling krijgen maar moeten meteen behandeld worden als sterk verhoogd risico.

 • Patiënten met persoonlijke cardiovasculaire antecedenten hebben altijd een sterk verhoogd risico. En moeten steeds als zodanig behandeld worden.
 • Bij diabetici ga je na of de diagnose al meer dan 10 jaar geleden gesteld is. Ook zij hebben zeker een sterk verhoogd risico. Hetzelfde geldt voor diabetici met orgaanschade.
 • Ook mensen met een eGFR=<45ml/min hebben allemaal een sterk verhoogd risico.
 • Iedereen ouder dan 85 jaar heeft een absoluut risico hoger dan 10%. Zij hebben steeds een sterk verhoogd risico.

 

Stap 2: SCORE berekenen

De GGDM berekent het absolute cardiovasculaire risico met de SCORE tabellen van laagrisico regio's. Bij mannen kan dit zinvol zijn vanaf 40 jaar, bij vrouwen vanaf 50. Als je beschikt over een recente HDL-cholesterolwaarde, gebruik dan de tabel die het dichtst bij die waarde ligt.

klik hier voor de link naar alle SCORE-tabellen

Stap 3:reclasseren?

Stap 3 overweeg reclasseren

Ligt de SCORE dicht bij de overgang naar een andere kleur (risicoklasse), ga dan na of één of meer van de volgende reclasserende factoren aanwezig zijn:

 • Systolische bloeddruk =>180mmHg of diastolisch =>110mmHg
 • Familiale antecedenten van hart- of vaatziekten (man <55 jaar, vrouw <65)
 • Diabetes sinds minder dan 10 jaar en zonder orgaanschade
 • Obesitas
 • CNI stadium 2 en 3a (eGFR 45-60ml/min)
 • Nefropathie (Albumine/creatinine ratio >30mg/g)
 • Psychosociale of socioeconomische belasting
 • Alcoholgebruik boven 6 eenheden per dag
 • Obstructieve slaapapnoe
 • Reumatoïde artritis

Al deze factoren verhogen het risico en reclasseren de patiënt daardoor in een hogere risicoklasse

En fysieke activiteit verlaagt het risico en reclasseert de patiënt in een lagere risicoklasse

 

Beleid bepalen

Bespreek samen met je patiënt of hij zijn cardiovasculair risico wil verlagen. Gebruik de SCORE-tabellen om te tonen welke interventies het meeste effect kunnen hebben.

Bijlagen

Domus Medica heeft alle informatie en hulpmiddelen gebundeld in een themadossier: https://www.domusmedica.be/richtlijnen/themadossiers/themadossier-cardiovasculair-risico

Publicatie datum
20 sep 2022
Revisiedatum
20 sep 2022