handleiding gezondheidsgids colorectale kanker

Wat vragen we?

De GGDM vraagt naar persoonlijke diagnoses van colitis ulcerosa en ziekte van Crohn + of die diagnose meer dan 8 jaar geleden is gesteld

De GGDM stelt de vraag of er de voorbije 10 jaar een coloscopie is uitgevoerd

De GGDM vraagt ook naar familiale antecedenten bij eerstegraadsverwanten

Bij iedereen tussen 50 en 74 jaar vragen we of zij de afgelopen 2 jaar een iFOBT-staal hebben opgestuurd

Wat doen we met de antwoorden?

Mensen die al langer dan 8 jaar colitis ulcerosa of ziekte van Crohn hebben lopen een sterk verhoogd risico op colorectale kanker.

Bij hen is het verantwoord om meteen coloscopies uit te laten voeren. Meestal zal de specialist dit opvolgen en plannen

Tussen het ontstaan van een adenoom en een eventuele maligne ontaarding verlopen meestal meer dan 10 jaar. Als er bij de vorige coloscopie geen afwijkingen waren, dan kun je de screening pas 10 jaar hervatten. Ook de uitnodigingen van het Vlaams Bevolkingsonderzoek houden daar rekening mee.

Het risico op colorectale kanker stijgt als er meer eerste of tweedegraads verwanten zijn met colorectale kanker, en als de ziekte bij hen op jongere leeftijd optrad. Gebruik het schema van de steekkaart (link nog aan te brengen) om te beslissen of je al dan niet voor 50 jaar start met screenen. En of je dit doet met zelf aan te vragen iFOBT of door coloscopie.

Vlamingen tussen 50 en 74 jaar krijgen om de twee jaar een testset iFOBT toegestuurd (tenzij ze de afgelopen 10 jaar een coloscopie kregen). Hebben ze de testset niet gekregen of hebben ze die niet meer, dan kunnen ze een nieuwe opvragen via 0800 60 160.

 

 

 

Publicatie datum
21 sep 2022
Revisiedatum
21 sep 2022