Gewaarborgd inkomen

Een verzekering gewaarborgd inkomen biedt een inkomensgarantie in geval van arbeidsongeschiktheid.  Het is mogelijk om een dergelijke verzekering aan te gaan tot de pensioenleeftijd of, indien u dat wenst, voor een bepaalde, beperkte periode. 

U ontvangt een bedrag dat uw vervangingsinkomen aanvult.  Als u gedurende een jaar niet meer kan gaan werken bijvoorbeeld, is het ziekenfonds dat u vanaf de tweede maand van arbeidsongeschiktheid een uitkering geeft (arbeidsongeschiktsheidsvergoeding).  En vanaf het tweede jaar krijgt u een invaliditeitsuitkering van uw ziekenfonds.  Op dat moment komt de verzekering gewaarborgd inkomen tussen door een bedrag uit te keren dat de uitkering van het ziekenfonds aanvult, desgewenst tot het niveau van het inkomen dat u gewend bent.

Het Riziv Sociaal Statuut kunt u eveneens aanwenden voor een gewaarborgd inkomen, maar is fiscaal minder interessant omdat een premie voor gewaarborgd inkomen aftrekbaar is als beroepskost.

Het gewaarborgd inkomen bij Amonis

Bescherming arbeidsongeschiktheid is een apart contract.

Opgelet: uitsluitingen door onvolledige vaccinatietoestand en wisselende carensperiode voor gevaarlijke sporten, bijvoorbeeld skiën, mountainbike,…

Het gewaarborgd inkomen bij een verzekeringsmaatschappij

Hiervoor kunt u ook het Riziv Sociaal Statuut aanwenden, geheel of gedeeltelijk. Bij het afsluiten van een polis moet u met een aantal bemerkingen rekening houden:

 • zowel het privé- als het beroepsleven worden gedekt
 • men verzekert zich tegen economische invaliditeit (fiscaal aftrekbaar) en niet tegen fysiologische invaliditeit die fiscaal niet aftrekbaar is (cfr. infra persoonlijke ongevallenverzekering). De economische ongeschiktheid is de vermindering van de fysieke bekwaamheid die nodig is voor het uitoefenen van een beroepsbezigheid die overeenstemt met de kennis, de bekwaamheid en de maatschappelijke positie van de verzekerde.
 • terugbetaling van de premie evenredig met de graad van de invaliditeit tijdens de duur van de invaliditeit. Men mag blijven werken ondanks de invaliditeit. Men hoeft geen 100% invalide te zijn.
 • het bedrag van de rente (het gewaarborgde inkomen) dat men kan verzekeren, is afhankelijk van het gemiddelde bedrag van de bruto bedrijfsinkomsten tijdens de actieve loopbaan; 80% van de bruto-inkomsten van de laatste vijf jaar.
 • men kan kiezen tussen een vaste rente (= zowel premie als rente blijven onveranderd gedurende de gehele duur van het contract) en een herwaardeerbare rente (geïndexeerde bedragen zowel premie als rente).
 • meestal is er een minimumcarenstijd van 30 dagen, geen carenstijd bij een herval binnen de 90 dagen.
 • het recht op uitkering kan variëren: bijvoorbeeld <25%= 0%, 67%= 100% invaliditeit.
 • de polis moet jaarlijks opzegbaar zijn.
 • ga na of er een opzegmogelijkheid bestaat voor de verzekeraar na een schadegeval.
 • wat bij een schadegeval ten gevolge van zwangerschap?
 • wat bij psychische aandoeningen, alcoholisme,...?
 • zijn alle sportongevallen gedekt: skiën, alpinisme, zeilen, paardrijden, motorrijden, speleologie,...?
 • zijn er medische formaliteiten voor het ondertekenen van een contract gewaarborgd inkomen?
 • ga na of er een wachttijd is voor ziekte.
 • men dient ook voor ongevallen en ziekte in het buitenland verzekerd te zijn.
 • tarief arbeidsongeschiktheidsverzekering (gewaarborgd inkomen, ziekte en/of ongevallen), bijvoorbeeld: voor 35 jaar aansluiten, dan betaalt u 25 euro per dag die u wenst te ontvangen, ongeveer 25 euro per maand, taksen inbegrepen met een wachttijd van 30 dagen.
Publicatie datum
03 sep 2018
Revisiedatum
19 nov 2020