Wachtdiensten als haio

Elke huisarts in opleiding is verplicht op per jaar 120 uur deel te nemen aan de georganiseerde wachtdienst (d.i. enkel collectief georganiseerde wachtdiensten, géén praktijkwachten) volgens het MB 17/07/2009. Hiervoor keert het RIZIV een disponibiliteitsvergoeding uit.

Attest

U krijgt een attest van de verantwoordelijke van uw wachtdienst. Hierop staat dat u voldaan heeft aan de wettelijke verplichtingen, alsook worden hier de data en uren vermeld die u besteedde aan de georganiseerde wachtdienst. Dit bezorgt u aan de Erkenningscommissie van Agentschap Zorg en Gezondheid.

In CONNECT worden deze officiële georganiseerde wachturen geregistreerd. Uw praktijkopleider zal deze wachturen en compensatieverlof goedkeuren, eveneens via CONNECT (het elektronisch programma van ACERTA).

Vergoeding

Doet u meer uren dan het wettelijk verplichte minimum van 120 uur? Dan ontvangt u een extra vergoeding per actieve wacht die u presteert in het kader van de georganiseerde wacht. (maximaal 360 uur per jaar). Deze vergoeding staat los van het aantal medische acten die u stelt. 

Hierin wordt nog een onderscheid gemaakt:

  • tarief 1: maandagochtend 8 uur en vrijdagavond 18 uur 59 > bijkomende vergoeding vanaf 61ste uur (tot max 180 uur)
  • tarief 2: tussen vrijdagavond 19 uur en maandagochtend 7 uur 59 (en op feestdagen) > > bijkomende vergoeding vanaf 61ste uur (tot max 180 uur)

Bron: www.icho.be

Publicatie datum
04 okt 2018
Revisiedatum
22 okt 2021