Verzekeringen voor de Haio

Algemeen

U dient verzekerd te zijn tegen beroepsrisico's of met andere woorden u dient een verzekering af te sluiten die de beroepsaansprakelijkheid als arts dekt. Als Haio bent u hiervoor gedekt door de polis van SUi vzw voor alle activiteiten die tot de stage behoren.

Andere medische activiteiten (buiten de eigenlijke stage) zijn niet toegestaan en zijn dus niet verzekerd.

SUi vzw heeft ook een arbeidsongevallenverzekering en een groepsverzekering afgesloten voor alle aangesloten Haio’s.

Verder niet te vergeten: een bijkomende autoverzekering voor beroepsmatig gebruik, een ongevallenverzekering, eventueel een verzekering tegen inkomensderving.

Vraag ook na of uw praktijkopleider over een extra verzekering als opleider beschikt. De meeste verzekeringsmaatschappijen eisen dit namelijk.
 

Aangifte schadegeval

Een schadegeval dient u zo snel mogelijk door te geven aan SUi vzw en dat via het ICHO-secretariaat. De aangifte bij de verzekeraar dient per aangetekende brief te gebeuren, moet gedateerd en ondertekend zijn en volgende gegevens vermelden:

  • plaats
  • datum en uur van het ongeval
  • oorzaken en aard
  • omstandigheden waarin het zich heeft voorgedaan
  • naam, voornaam en woonplaats van de voornaamste getuigen.
Publicatie datum
12 sep 2018
Revisiedatum
22 okt 2021