Sociaal statuut Haio

Algemeen

Alle Haio's werken onder het sui generis statuut. Als Haio treedt u in dienst bij SUi vzw, het door de overheid erkende instituut voor de huisartsenopleiding van de Nederlandstalige taalrol.

In strikt juridische zin gaat het om een aannemingsovereenkomst omdat er geen gezagsrelatie is tussen u en de praktijkopleider. De praktijkopleider verbindt er zich alleen toe opleiding en begeleiding te geven aan u, de Haio. U als Haio kan inzake sociale zekerheid genieten van een beperkt aantal sociale voordelen van loontrekkenden, waarvoor u zich niet dient aan te sluiten bij een kas voor zelfstandigen.

De praktijkopleider zorgt ervoor dat de opleiding evenwichtig verdeeld is over de werkweek zodat u minimaal 38 uur en maximaal 48 uur zinvol bezig bent, met name 38u/week voor klinisch werk en 10u/week voor de opleiding. 

De praktijkopleider ziet er ook op toe dat u gemiddeld 10 à 15 patiëntencontacten per dag hebt, berekend op jaarbasis. De afspraken i.v.m. avondconsultaties (na 18 uur) dienen te worden nagekomen: dit zijn maximum 6 uur avondconsultaties per week (gemiddeld op jaarbasis).

De sociale rechten die voorzien zijn in het sui generis statuut:

 • ziekte - mutualiteit - invaliditeit: tijdens het eerste jaar van uw arbeidsongeschiktheid ontvangt u van het ziekenfonds 60% van uw loon na 30 dagen gewaarborgd loon door de werkgever, indien het begrensd bedrag niet overschreden wordt; na 12 maanden gaat u over in invaliditeit en is de uitkering afhankelijk of u een gerechtigde bent met personen ten laste (65% van uw loon), alleenstaande (55%) of samen- wonende (40%); u dient uw aangifte van arbeidsongeschiktheid binnen de 28 dagen aan te geven bij de adviserend geneesheer van uw ziekenfonds.
 • kinderbijslag
 • kraamgeld
 • moederschapsverlof en moederschapsvergoeding
 • omstandigheidsverlof

Sociale voordelen die niet voorzien zijn in het sui generis statuut:

 • werkloosheidsuitkeringen
 • wettelijke pensioenopbouw
 • eindejaarspremie
 • vakantiegeld
 • ouderschapsverlof
 • palliatief verlof
 • vergoeding woon-werk verkeer
 • minimumloon
 • maaltijdvergoeding
 • onkostenvergoeding

Nog meer gedetailleerde informatie kunt u hier vinden: huishoudelijk reglement

Bron: www.icho.be

Publicatie datum
02 mrt 2022
Revisiedatum
27 sep 2022