Praktijktypes

De onderstaande indeling in 'soorten praktijkvormen' is gebaseerd op het ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de erkenningscriteria van samenwerkingsverbanden, groepspraktijken en eerstelijnsgezondheidscentra van het Ministerie van Volksgezondheid:

  1. De huisartsenpraktijk: elke soloarts geregistreerd als huisartsenpraktijk.
  2. Het huisartsensamenwerkingsverband (HASAV): netwerk tussen ten minste twee bestaande solo- en/of duopraktijken waarbij elke partij op het eigen praktijkadres werkzaam blijft. Via overleg worden afspraken gemaakt over de gezamenlijke zorg en permanentie.
  3. De huisartsengroepspraktijk hoeft niet noodzakelijk onder één dak te zitten. Het onderscheidt zich van het ‘samenwerkingsverband’ doordat de gemeenschappelijke patiëntenpopulatie als één geheel wordt beheerd met een gemeenschappelijk dossiersysteem en een gemeenschappelijke patiënten in- en uitstroom.
  4. Bovengenoemde drie basistypes kennen ook een multidisciplinaire vorm. Het multidisciplinaire samenwerkingsverband bestaat uit minstens één huisartsenpraktijk en praktijken met gezondheidswerkers van minstens drie verschillende disciplines.
  5. Het eerstelijnsgezondheidscentrum wordt onderverdeeld in een type A (multidisciplinaire groepspraktijk) en een type B wijkgezondheidscentrum (of WGC).
Publicatie datum
14 sep 2018
Revisiedatum
30 jun 2022