Beroepsaansprakelijkheid Haio

  • Als Haio bent u verantwoordelijk voor uw eigen (beroeps)daden. Uw praktijkopleider is niet plaatsvervangend verantwoordelijk voor uw daden, omdat hij of zij heeft meegetekend op de getuigschriften voor verstrekte hulp.
  • Een praktijkopleider heeft vanuit zijn functie als begeleider wel een juridische medeverantwoordelijkheid. Of en in welke mate bij een rechtzaak deze medeverantwoordelijkheid wordt ingeroepen hangt van het individuele geval af.
  • De rechtbanken zullen als norm hanteren om een uitspraak te doen over aansprakelijkheden: de vergelijking met “de zorgvuldig handelende arts in dezelfde omstandigheden”.
  • SUi vzw heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten voor alle haio’s werkzaam onder het sui generis statuut. Gedetailleerde informatie vindt u in het huishoudelijk reglement van de SUi vzw.

Voor meer info over dit reglement, zie: Huishoudelijk reglement

Publicatie datum
12 sep 2018
Revisiedatum
22 okt 2021