Wachtpostmanagersoverleg en koepelvergaderingen

De expertisedomeinverantwoordelijke Out of Hours Care (OOHC) brengt tweemaandelijks alle wachtpostmanagers samen die zijn aangesloten bij de wachtpostkoepel Wachtposten Vlaanderen vzw. In dit managersoverleg wordt aan intervisie gedaan en worden kwaliteitsverbeterende projecten uitgewerkt. 

Daarnaast brengt Wachtposten Vlaanderen vzw ism Domus Medica 4 keer per jaar alle wachtpostbesturen en -managers samen in zogenaamde ‘koepelvergaderingen’. Hierop worden gezamenlijke thema’s en strategische lijnen besproken. Elke aangesloten wachtpost zorgt voor 2 afgevaardigden: 1 bestuurder en de manager.

Publicatie datum
10 mei 2023
Revisiedatum
10 mei 2023