Visiedocument Out-of-hours care

Samen met een groep van experten timmerden Domus Medica en Wachtposten Vlaanderen aan een toekomstvisie voor de niet-planbare zorg. Het resultaat is een visiedocument met twintig concrete voorstellen om de zorg buiten de kantooruren, en bij uitbreiding de niet-planbare zorg, meer geïntegreerd en toekomstbestendig te maken.

Publicatie datum
20 feb 2024
Revisiedatum
20 feb 2024