Expertisegroep Out of hours care

Naam Achtergrond
Dr Bart Van de Velde (senior-arts expertisedomein)  Huisarts, Voorzitter Wachtposten Vlaanderen, arts betrokken bij Huisartsenwachtposten Gent-Scheldekracht 
Martine Van Deuren ​  Penningmeester Wachtposten Vlaanderen, wachtpostmanager Huisartsenwachtpost Turnhout ​ 
Jonas Wollants ​  Secretaris Wachtposten Vlaanderen, wachtpostmanager Huisartsenwachtpost Mijn-wachtpost ​ 
Dr Luc Hendrix ​  Huisarts, Bestuurder Wachtposten Vlaanderen, bestuurslid Huisartsenwachtpost 37 ​ 
Dr. Patrick Wijns ​  Huisarts, Bestuurder Wachtposten Vlaanderen, bestuurslid Huisartsenwachtpost regio Heist ​ 
Dr. Wim Verhoeven ​  Huisarts, Bestuurder Wachtposten Vlaanderen, bestuurslid Huisartsenwachtpost Antwerpen-Noord ​ 
Dr. Johan Wuyts ​  Huisarts, Bestuurder Wachtposten Vlaanderen, bestuurslid Huisartsenwachtpost Tienen ​ 
Prof. Dr. Patrick Van de Voorde ​  Professor in spoedgeneeskunde, Directeur spoedgevallen dispatch centrum 112 Oost- en West-Vlaanderen, voorzitter nationale raad dringende medische hulpverlening​ 
Prof. Dr. Hilde Philips ​  Huisarts, Onderzoeker Out of Hours Care UAntwerpen, docent vakgroep huisartsgeneeskunde​ 
Dr. Chris Van Der Mullen ​  Huisarts, voorzitter werkgroep 1733 ​ 
Apr. Hendrik De Rocker ​  Apotheker, Nederlandstalige secretaris generaal Nationale Apothekersbond ​ 
Michiel Van Lysebetten expertisedomeineverantwoordelijke

 

Publicatie datum
10 mei 2023
Revisiedatum
10 mei 2023