Evolutie: centraal oproepnummer 1733

Het is de betrachting van de Federale overheid om alle niet-dringende medische hulp buiten de kantooruren te laten verlopen via het telefoonnummer 1733. Het zijn de operators van de 112-noodcentrales die ook deze oproepen zullen binnen krijgen. Door één triagesysteem uit te werken over spoeddiensten en wachtposten heen, wordt oneigenlijk gebruik ervan tegengegaan. Hiervoor werden triageprotocollen aangepast. In de Belgische handleiding voor de medische regulatie werden drie urgentieniveaus toegevoegd. 

Domus Medica en Wachtposten Vlaanderen volgen in een interprovinciale werkgroep de evoluties rond de 1733-triage nauw op. In het traject voor een landelijke uitrol zijn er twee fases waar te nemen: 

Fase 1: het nummer 1733 wordt al gecommuniceerd naar de burger maar deze komt toch nog rechtstreeks terecht bij de onthaalmedewerker in de wachtpost. 

Fase 2: de triage gebeurt effectief door een operator van de noodcentrale. In januari 2024 werkten volgende Vlaamse wachtposten al volgens fase 2 van 1733: 

  • Huisartsenwachtposten Noord West-Vlaanderen 
  • Huisartsenwachtpost Meetjesland 
  • Huisartsenwachtpost Leuven 
  • Huisartsenwachtpost regio Waregem 
  • Huisartsenwachtpost Tienen en omgeving 
  • Huisartsenwachtpost Mechelen 
  • Huisartsenwachtpost Ijzerstreek en Westkust
  • Huisartsenwachtpost De Meander
  • Huisartsenwachtpost Westhoek

Vanaf mei 2024 zouden er systematisch meer wachtposten aansluiten in fase 2. Het is de FOD Volksgezondheid die een planning zou opmaken en de betreffende wachtposten contacteert.

Publicatie datum
10 mei 2023
Revisiedatum
09 apr 2024