Sociaal statuut erkende huisarts

Hieronder vindt u de algemene informatie over Sociaal statuut voor de erkende huisarts.
Huisarts in opleiding? Klik hier voor informatie over sociaal statuut als Haio.

Aansluiting

Algemeen

Elke jonge erkende huisarts die als zelfstandige een praktijk start, is wettelijk verplicht zich aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds. Hiervoor betaalt u aan het sociaal verzekeringsfonds een kwartaalbijdrage die berekend wordt op het netto belastbaar inkomen (het totale inkomen of bruto-inkomen min de beroepsonkosten= netto belastbaar inkomen).

Aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds

Als zelfstandige moet u uiterlijk op de dag van de aanvang van de zelfstandige activiteit aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds naar keuze. Bij uw keuze van sociaal verzekeringsfonds is het steeds interessant de beheerskosten te vergelijken. Eenmaal aangesloten, kunt u maar veranderen van sociaal verzekeringsfonds indien u minimum vier jaar aangesloten bent. U bent verplicht per kwartaal sociale bijdragen te betalen. Een kwartaal is één en ondeelbaar: indien u bijvoorbeeld twee weken werkt in september maar niet hebt gewerkt in juli of augustus, betaalt u voor het hele kwartaal. De bijdragen zijn afhankelijk van het inkomen.

Partnertip van SBB: Een sociaal verzekeringsfonds kiezen? Baseer je op deze 4 criteria.

Regularisatie

Om nadien hoge regularisaties te voorkomen en als middel voor financiële/fiscale planning kunnen hogere ‘voorlopige bijdragen’ betaald worden, d.w.z. op een ‘geraamd’ inkomen. 

In bijberoep

Voor bijberoepers geldt geen minimumbijdrage. Verdient u per jaar niet meer dan 1.621,72 EUR netto beroepsinkomen, dan hoeft u geen sociale bijdragen te betalen. U vult dan een aanvraag tot vrijstelling van bijdragen in, samen met de aansluitverklaring naar een sociaal verzekeringsfonds.

Meewerkende echtgeno(o)t(e)

De meewerkende echtgeno(o)t(e) van de zelfstandige (= iedere persoon die gehuwd of wettelijk samenwoont met een zelfstandige) die geen eigen sociaal statuut heeft, moet sinds 01.01.2003 aansluiten en een bijdrage betalen voor de verzekering tegen arbeidsongeschiktheid (wettelijk verplicht). Deze bijdrage geeft recht op uitkeringen van het ziekenfonds (ministatuut).

Vanaf 1 juli 2005 is elke meewerkende echtgeno(o)t(e), geboren na 1955, verplicht aan te sluiten bij het volledige sociaal statuut (maxistatuut). In dat geval worden het beroepsinkomen en de sociale bijdragen tussen de partners gesplitst en opent de meewerkende echtgeno(o)t(e) eigen rechten op pensioen, kinderbijslag en ziekte- en invaliditeitsverzekering.

Vrijstelling sociale bijdragen

Zelfstandigen in hoofdberoep met ernstige financiële problemen, bijvoorbeeld ten gevolge van een ziekte, kunnen vrijstelling van sociale bijdragen aanvragen. Dergelijke aanvraag wordt steeds aangetekend ingediend bij het Sociaal Verzekeringsfonds dat de bijdragen vordert.

Deze bijdragen waarborgen:
  • ziekteverzekering grote en kleine risico's
  • uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid vanaf de tweede maand
  • dienstencheques na bevalling
  • kinderbijslag en kraamgeld
  • moeder- en vaderschapsvergoeding
  • wettelijk rust- en overlevingspensioen voor zelfstandigen
  • overbruggingsrecht gedurende twaalf maanden
  • loopbaanonderbreking (palliatief verlof en zorgverlof)
Publicatie datum
02 mrt 2022