Erkenning als huisarts

Hoe uw erkenning als huisarts aanvragen?

Wie de master in de huisartsgeneeskunde heeft beëindigd, moet een aanvraag tot professionele erkenning indienen bij het agentschap Zorg en Gezondheid. Dit doe je maximaal drie maanden voor het einde van uw opleiding. Tijdens uw opleiding dient u al een stageplan en jaarlijks stagerapporten in. Indien u 12 maanden na het beëindigen van uw stage geen erkenningsaanvraag heeft ingediend, kan u worden uitgenodigd door het agentschap.

U stuurt zo snel als mogelijk volgende documenten door:

  • Dit formulier voor de aanvraag van de erkenning: ingevuld en ondertekend.
  • Attest inschrijving Orde der Artsen: het attest mag niet ouder zijn dan 3 maanden.
  • Het diploma van master in de huisartsgeneeskunde (of een (voorlopig) attest van de universiteit dat u dat diploma behaald heeft), of een ander bewijsstuk dat aantoont dat u aan de algemene erkenningscriteria in verband met de theoretische opleiding voldoet.

De documenten verstuurt u per post naar:

Zorg en Gezondheid
Afdeling Informatie en Zorgberoepen
Koning Albert II-laan 35 bus 38
1030 Brussel
 

Zij controleren of de aanvraag administratief volledig is.

  • Zo niet, sturen zij een e-mail met een opsomming van wat nog ontbreekt en kan u uw dossier aanvullen. 
  • Is uw dossier volledig dan gaat het naar de Nederlandstalig kamer van de erkenningscommissie van uw beroep. Zij beoordelen uw dossier en geven een positief of negatief advies, of vragen om extra aanvullingen.  De Vlaamse minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin keurt op basis van dat advies uw erkenningsaanvraag goed of af. 

Het agentschap Zorg en Gezondheid geeft vervolgens deze gegevens automatisch door aan het Riziv. Slechts van zodra het Riziv je hiervan op de hoogte brengt, kan u uw nieuw nummer (003/004) gebruiken en het desbetreffende tarief toepassen.

U dient zelf via medattest een nieuwe voorraad getuigschriften voor verstrekte hulp met uw nieuw RIZIV-nummer (003/004) aan te vragen. Bij aanvang van uw masteropleiding ontvangt u een login en paswoord voor medattest. Zorg er dus voor dat u deze zorgvuldig bewaart, want u hebt het nodig om uw boekjes te kunnen bestellen.

Tot op het moment van uw erkenning als “erkend huisarts” blijft u werken met uw oude RIZIV-nummer (005/006).

Pas nadat u officieel erkend werd als “erkend huisarts” en terwijl u wacht op de nieuwe getuigschriften voor verstrekte hulp kan u uw Riziv-nummer manueel corrigeren op uw oude voorraad getuigschriften voor verstrekte hulp.

Referenties

Riziv: erkenning huisarts

ICHO

Publicatie datum
07 sep 2018
Revisiedatum
15 mrt 2021