Nomenclatuur

De nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen is een gecodeerde lijst met de geneeskundige verstrekkingen die de ziekteverzekering, verzekering voor geneeskundige verzorging, geheel of gedeeltelijk vergoedt.

De lijst en de wijzigingen worden in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Met elke code van de nomenclatuur komt een honorarium en één of meerdere bedragen, vergoed door de ziekenfondsen, overeen. Het honorarium/de prijs is het bedrag dat de patiënt betaalt aan een geconventioneerde zorgverlener. De tegemoetkoming (de terugbetaling) is het bedrag dat de patiënt terugbetaald krijgt via zijn ziekenfonds of dat de ziekteverzekering direct ten laste neemt (bij derde betaler).

Meer informatie over de nomenclatuur, zijn interpretatie en tarieven, vindt u terug bij het Riziv: Nomenclatuur

Daarenboven kan u uitleg en toelichting over nomenclatuurnummers terug vinden op Nomensoft.

Infomeren van uw patiënt

Een arts is niet geconventioneerd wanneer hij het akkoord artsen-ziekenfondsen heeft afgewezen.
De andere artsen zijn geconventioneerd, geheel of gedeeltelijk.

De wet op de patiëntenrechten vereist dat u de patiënten op voorhand informeert over uw ereloon. U moet uw patiënten informeren door middel van een duidelijke en zichtbare aankondiging in de wachtzaal dat u ofwel:

  • het akkoord hebt geweigerd
  • volledig bent toegetreden tot het akkoord
  • deeltijds tot het akkoord bent toegetreden: in dat geval moet u de dagen en uren bekendmaken waarop u de tarieven van het akkoord toepast en die waarop u die niet toepast

Als meerdere zorgverleners op eenzelfde plaats werken, dan kan deze mededeling gemeenschappelijk of gecentraliseerd gebeuren in plaats van door iedereen afzonderlijk.

Publicatie datum
31 aug 2018
Revisiedatum
15 mrt 2021