Mentaal en fysiek welzijn van huisartsen tijdens en na de Covid-19 pandemie

Onderzoek in het kader van de masterproef met betrekking tot het mentaal en fysiek welzijn van huisartsen tijdens en na de Covid-19 pandemie. Met dit onderzoek willen we nagaan hoe het gesteld is met het welzijn van huisartsen tijdens de Covid-19 pandemie en inzicht vergaren in de factoren die hieraan gerelateerd zijn.

Verschillende internationale studies tonen een significante daling in het mentale welzijn bij huisartsen tijdens de COVID-19 pandemie. 
 
Onze studie wil naast de initiële impact, ook eventuele lange termijn effecten opsporen, en daardoor is het van groot belang dat deze studie nu plaatsvindt. Aangezien het beroepsleven opnieuw genormaliseerd is, maar de recall-bias nog niet te groot is.
 
Een andere interessante factor die we willen nagaan, is of er eventuele verschillen bestaan tussen de impact van de eerste en de tweede golf. 
 
Het onderzoek maakt gebruik van een anonieme vragenlijst in Qualtrics.
 
Wij hopen dat jullie organisatie interesse heeft om mee te werken aan dit onderzoek en de link naar de vragenlijst kan verspreiden onder jullie leden.
 
Bij deze de link: https://ugent.qualtrics.com/jfe/form/SV_55MUlEuThFbalF4

Publicatie datum
12 jul 2023
Revisiedatum
12 jul 2023