De werking van Vitalink en de eerstelijnskluizen

Wat is Vitalink?

Naast het eHealth-platform zijn er communicatieplatforms te vinden waar gezondheidsinformatie wordt opgeslagen. Het eHealth-platform staat voornamelijk in voor controles op het veilig doorsturen van gezondheidsinformatie maar bewaart zelf geen gezondheidsgegevens.

Voor de eerste lijn is de gezondheidsinformatie in hoofdzaak terug te vinden in de zogenaamde eerstelijnskluizen. Er zijn er drie in België, voor elke regio één. In Vlaanderen is dit “Vitalink”, in Wallonië “Intermed” en voor Brussel “Brusafe”. De Waalse en Brusselse kluizen maken eveneens deel uit van een groter gezondheidsnetwerk waarin ook informatie van de tweede lijn verzameld wordt: Réseau Santé Wallon en Abrumet
Vitalink wordt via de Metahub ook verbonden met de verschillende hub’s van de ziekenhuisnetwerken in Vlaanderen en Wallonië. Onderstaande afbeelding illustreert hoe Vitalink informatie verzamelt vanuit verschillende bronnen, en ook informatie die van andere platformen komt, kan doorgeven zodat deze consulteerbaar zijn in de medische dossiers van zorggebruikers. Op termijn zal ook de koppeling met gegevens afkomstig van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG) gemaakt worden.

Werking Vitalink (bron: Vitalink)

Miniatuurvoorbeeld

Informatie delen via Vitalink

De eerstelijnsgezondheidskluizen bepalen zelf welke informatie gedeeld wordt. Zo zijn bijvoorbeeld bevolkingsonderzoeken terug te vinden op Vitalink, maar niet op de andere kluizen. De Sumehr daarentegen is wel in elke kluis beschikbaar. Door de regionale opdeling van de kluizen werken huisartsen in Vlaanderen vooral met Vitalink. In taalgrensregio’s en Brussel is er in het elektronisch medisch dossier soms ook toegang tot de andere kluizen voorzien. Het systeem hierrond zal echter vereenvoudigen: vanaf eind september 2018 bewaren de kluizen informatie van patiënten op basis van hun woonplaats. Via Vitalink kan door de koppelingen met de andere kluizen de Sumehr van een Brusselse of Waalse patiënt worden opgevraagd en het systeem werkt hetzelfde voor de andere kluizen.

Via beveiligde platformen als de eerstelijnskluizen kan er informatie voor andere zorgverleners ongeadresseerd opgeslagen worden. Een zorgverlener die informatie zoekt over een patiënt kan deze via zijn elektronisch medisch dossier, dat connectie maakt met de kluis, opvragen. Uiteraard is alleen die informatie beschikbaar waarvoor de patiënt zijn geïnformeerde toestemming heeft gegeven en kunnen uitsluitend zorgverleners, die een therapeutische relatie met de patiënt hebben, deze informatie raadplegen. Klik hier voor meer informatie rond de geïnformeerde toestemming en de therapeutische relatie.  

Een bijkomende beveiliging is toegangsbeheer op basis van een toegangsmatrix: Vitalink heeft voor patiënten en verschillende soorten zorgverleners gedifferentieerde toegang voorzien. Zo kunnen bijvoorbeeld enkel artsen een Sumehr raadplegen (meer info op de website van Vitalink). Onderstaand schema toont de actuele toegangsmatrix. Voor patiënten zal de Sumehr eveneens raadpleegbaar worden in de loop van 2018. 

Toegangsmatrix Vitalink (bron: eenlijn.be)

Miniatuurvoorbeeld

Patiënten en Vitalink

Patiënten hebben ook toegang tot bepaalde gegevens op Vitalink, en gebruiken hiervoor een patiëntenportaal. Dit was de Patiënt Health Viewer, een module die op de eigen computer diende geïnstalleerd te worden, maar zal vervangen worden door de My Health Viewer in de loop van 2018, waar via een website de toegang vereenvoudigd zal worden. Vanaf dan zullen patiënten ook toegang hebben tot hun Sumehr [link naar pagina patiëntenportalen]. De federale overheid heeft ook een portaal MijnGezondheid ter beschikking gesteld, dat burgers ook kunnen gebruiken om informatie op de kluizen en in de hubs te gaan bekijken.

Meer informatie over patiëntenportalen vindt u op onze website, klik hier