Betaalsystemen

Betaling per prestatie

Lees meer

Derdebetalersregeling

Bij de derdebetalersregeling ontvangt de zorgverlener het bedrag van de verzekeringstegemoetkoming rechtstreeks van het ziekenfonds van de patiënt. De patiënt betaalt dan alleen het remgeld (of niet).  

Lees meer

Forfaitair betalingssysteem

Werken met het forfaitair betalingssysteem is mogelijk op basis van artikel 52§1, wet van 14 juli 1994 voor huisartsen, verpleegkundigen en kinesisten. Voorwaarde is dat uw praktijk een contract aangaat met het Riziv. 

Lees meer