Beroepsaansprakelijkheid

Hieronder vindt u de algemene informatie over beroepsaansprakelijkheid voor huisartsen.
Huisarts in opleiding? Klik hier voor informatie over beroepsaansprakelijkheid als Haio.

Algemeen

De hoogte van het verzekerde bedrag en prijs: lichamelijke schade van minimum 5.000.000 euro en stoffelijke schade van minimum 250.000 euro zonder franchise, een uitgebreide rechtsbijstand, dit is zowel burgerlijk als strafrechterlijk, met onrechtstreekse schade aan patiënten tijdens uw beroepsactiviteit (bv. omgooien van mooie antieke vaas) en met bijstand aan patiënten (bv. vergoeding wanneer de patiënt uitglijdt in uw praktijk of van een stoel valt).

Waarop u moet letten:

  • zorg ervoor dat u als arts uw activiteit correct omschrijft zodanig dat elk te dekken risico door de verzekeringsmaatschappij juist kan worden ingeschat (gebruik van nieuwe producten, materialen of essentiële technieken: bv. laser, ECG, elektrocoagulatie, RX, gipsen, infiltraties, verantwoordelijkheid van helpers)
  • vraag of u voor alternatieve geneeskunde verzekerd bent (homeopathie, acupunctuur, mesotherapie, manuele therapie, fytotherapie, osteopathie,...) en eventueel voor sportgeneeskunde
  • indien u als arts bevallingen wenst te doen, moet dit specifiek vermeld staan in uw polis
  • wenst u gerechtelijke expertise en verzekeringsexpertise te doen, dan vraagt u het best na of dit door uw polis gedekt wordt
  • bij verandering van verzekeringsmaatschappij informeert u het best wie de verschillende periodes (inloop en uitloop) dekt
  • bij stopzetting (ziekte, pensioen) van uw polis Burgerlijke Aansprakelijkheid leest u het best na of een eventuele claim nog gedekt blijft door uw vroegere polis

Sinds de wet van 10 juni 1998 (art. 2262bis van het Burgerlijk Wetboek) wordt de absolute limiet van de aansprakelijkheidstermijn 20 jaar vanaf de dag dat de schade werd veroorzaakt.

Men onderscheidt drie systemen in de medische aansprakelijkheidsverzekeringen.

1. Fact occurence systeem (of act committed)

Er wordt dekking geboden op voorwaarde dat het schadeverwekkende feit zich tijdens de duur van de verzekeringspolis heeft voorgedaan. De schade ontstaan en de claim ingediend na de duurtijd van de verzekeringspolis (het uitloop- of posterioriteitsrisico), wordt hier wel gedekt. Daarentegen wordt het inloop- of anterioriteitsrisico niet gedekt.

2. Schade of loss occurence systeem

Er wordt dekking verworven wanneer de schade zich tijdens de duur van de polis heeft voorgedaan. Het inlooprisico kan gedekt zijn. Het juiste tijdstip van optreden van de schade (het begrip schadevoorval) is niet steeds duidelijk. Het uitlooprisico kan gedeeltelijk gedekt zijn. De claims ingediend na de duurtijd van de polis, zijn slechts gedekt voor zover de schade zich heeft voorgedaan tijdens de duurtijd van de polis.

3. Claims made systeem

De schadeloosstellingseis of claim gebeurt tijdens de duur van de polis. Het inlooprisico is mogelijk gedekt. Het uitlooprisico wordt hier volledig uitgesloten. Eenmaal de polis is vervallen, is de verzekeraar verlost van het risico. Daarom werd een ‘sunsetclausule’ (periode van drie jaar) door de wetgever verplicht ingebracht als nadekking.

Referenties

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering van artsen en ziekenhuizen: een vergelijkende analyse van prof. T. Vansweefelt

Publicatie datum
03 sep 2018
Revisiedatum
30 jun 2021